Členové získávají nové členy

Doporučte členství v ČNOPK dále a profitujte z toho!

Jak to funguje?

Jako člen ČNOPK již znáte výhody, které členství přináší. Právě Vy jste pro nás tou nejlepší referencí. Proto nás potěší, když o výhodách členství přesvědčíte i další společnosti. V každém případě se Vám to vyplatí.

Za každého nového člena, kterého získáte, obdržíte slevu na členský příspěvek v příštím roce. Celkem můžete ušetřit až 100 procent z ročního příspěvku.

Výhoda pro všechny!

Získáním dalších členů pomůžete rozšířit česko-německou základnu o další obchodní partnery. Tento princip bude ku prospěchu všem, protože více členů znamená více kontaktů a větší vliv na politiku a veřejnost.

Pokud získáte nového člena, může to buď nová členská firma přímo poznamenat na přihlášce ke členství, nebo nám zašlete e-mail na adresu clenstvi(at)dtihk.cz.

Vaše firma automaticky obdrží za každého nově získaného člena slevu 1000 až 5000 Kč (10 procent členského příspěvku získané firmy), která bude zohledněna při fakturování členského příspěvku v příštím roce. Pokud získáte více nových členů, může celková sleva dosáhnout výše celého Vašeho členského příspěvku!