CTP se 4,5 mil. m2 industriálních a skladovacích prostor potvrzuje svou pozici lídra trhu. Do roku 2020 plánuje až 10 mil. m2.

12.03.18 News aus den Mitgliedsunternehmen

Remon Vos, Foto © CTP

Předběžné výsledky společnosti CTP v uplynulém roce opět potvrdily její dominantní pozici v rámci regionu CEE. V roce 2017 navýšila své portfolio o cca 680 000 m2 a dosáhla rekordních 4,5 mil. m2 ploch. Celková obsazenost průmyslových nemovitostí na více než 82 místech v regionu činí až 97,7 %. Společnost nejvýrazněji expandovala na trzích v Rumunsku a Maďarsku. Plány na další roky jsou ambiciózní, CTP chce do roku 2022 zdvojnásobit portfolio a vlastnit až 10 milionů m2.Rok 2017 se pro společnost CTP nesl opět ve znamení rekordních čísel a zajímavých projektů. Nejvíce se na rozšíření portfolia o 680 000 m2 podílela nová výstavba a poptávka od současných klientů na rozšíření stávajících ploch, která představovala dvě třetiny celé expanze. Tento jev měl mimo jiné pozitivní dopad na celkový průměr věku budov CTP, který je stabilně 8 let. Na trhu průmyslových nemovitostí dominovalo e-commerce, výroba a logistika. CTP tento trend zachytila a řady svých klientů rozšířila o významné společnosti z těchto odvětví. Například DSV nebo Van Moer Logistics v Rumunsku, TI Automotive, Faurecia, Plastic concept na Slovensku a IAC Group v polském CTPark Opole. V České republice se mezi klienty zařadila společnost GEFCO či STOW. V Maďarsku se jednalo o klienty DANA nebo Coloplast v Tatabányi.

Rok 2018 v duchu moderních technologií

„Máme za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v naší dosavadní historii. Jsem hrdý na náš tým, který pracoval po celý rok usilovně na tom, abychom znovu potvrdili pozici lídra trhu. Dokončili jsme mnoho zajímavých projektů, zahájili výstavbu dalších a rozšířili vybavenost našich parků tak, aby vyhovovaly klientům i okolí. Úspěchů, kterých jsme v uplynulém roce dosáhli, je hodně a v roce 2018 na ně plánujeme navázat," říká Remon Vos, generální ředitel společnosti CTP, a současně dodává výhled na letošní rok: „Na tento rok se těšíme. Předpokládáme, že se společnosti začnou přizpůsobovat novým tržním podmínkám, jako je průmysl 4.0, zvýšení automatizace, IoT a další nové technologie. Tyto trendy pak budou vyžadovat chytřejší budovy, vyšší standardy a větší přizpůsobivost prostor. Na jejich nástup jsme zcela připraveni. A abychom i v novém roce měli společnostem co nabídnout, investovali jsme do dalších ploch a nyní můžeme pro výstavbu průmyslových nemovitostí poskytnout až 3,5 mil.2.“

CTP posílila svou pozici v Rumunsku a Maďarsku

V uplynulém roce se společnost CTP více než kdy předtím zaměřila na růst portfolia v zahraničí.  Nejvýrazněji expandovala v rámci rumunského a maďarského trhu, tento nárůst tvořil více než 66 % navýšení portfolia společnosti za celý rok 2017. V Rumunsku se stala v minulém roce lídrem trhu se 700 000 m2 v prostorách třídy A v 10 městech.

V Maďarsku si expanze vyžádala i personální změny. CTP zde výrazně posílila svůj tým a jmenovala nového Country Managera Rudolfa Nemese. Jeho primárním úkolem je akcelerace růstu a posílení dosavadního portfolia tak, aby se vytvořily základy pro splnění ambiciózních cílů.

Nejvýraznější personální změnou na úrovní celé skupiny je pak jmenování nového provozního ředitele CTP Roberta Pitta, který je zodpovědný za posílení pozice CTP a expanzní aktivity v regionu.

Rok 2017 byl ve znamení trvale udržitelného rozvoje
 
Společnost CTP také pokračovala ve svém úsilí podpořit trvale udržitelný rozvoj a nadále buduje prostory tak, aby měly co nejnižší dopad na své okolí. V minulém roce nechala zavést inovativní systém měření spotřeby, instalovala účinnější vzduchotechnické jednotky pro lepší rekuperaci tepla a pokračovala ve strategii instalace LED osvětlení napříč celým portfoliem. Do projektu ‘LED everywhere’ v roce 2017 investovala 1,9 milionu EUR a v této strategii má v plánu pokračovat i letos.

Kromě průmyslových nemovitostí se CTP dařilo i v další oblasti podnikání. V listopadu otevřel své dveře DOMEQ - nový koncept moderního bydlení pro studenty a mladé profesionály v Brně.  Jedná se o první koncept svého druhu u nás, který v sobě kombinuje prvky hotelového a rezidenčního bydlení. Vedle toho byla zahájena výstavba CTP Vlněna a postavena další ubytovna v CTParku Bor.
Výrazné pozornosti se dostalo i projektu CTP Art Wall, jehož cílem je „zkrášlení“ průmyslových hal prostřednictvím mural artu. První z nich byla dokončena na podzim loňského roku v CTParku Humpolec. Druhá hala na pražském letišti Václava Havla bude hotova v létě letošního roku.   

Kontakt pro média:
Július Hájek
Head of Marketing CTP
julius.hajek(at)ctp.eu
+420 730 598 550