Business Mixer ČNOPK v Ostravě

01.12.17 AHK Tschechien - News-Hauptkategorie

Ve spolupráci se společností Brose CZ uspořádala ČNOPK 28. listopadu v Clarion Congress Hotelu Ostrava největší regionální networkingovou akci letošního roku. 80 účastníků z řad členských i nečlenských společností nejen z Ostravska navazovalo kontakty v příjemném prostředí partnerského hotelu. Akci zahájili zástupci ČNOPK, prezident Jörg Mathew a výkonný člen představenstva Bernard Bauer a dále Niclas Pfüller, ředitel Brose CZ. Večerní networking poskytl mnoho zajímavých rozhovorů a impulsů pro budoucí spolupráci. Za velkorysou podporu děkujeme sponzorovi akce, společnosti Brose CZ a Clarion Congress Hotelu Ostrava a všem hostům za účast. Již nyní se těšíme na další zajímavé networkingové akce v regionech ČR.

Foto © Jiří Zerzoň