Německo se v Brně opět prezentuje ve velkém

09.10.17 AHK Tschechien - News-Hauptkategorie

Franz Josef Pschierer (uprostřed)

Hlavním tématem veletrhu je průmyslová automatizace. Na tu se zaměří i česko-saské TechForum "Smart factory - intralogistická řešení a systémy", které pořádá ČNOPK ve spolupráci se Společností na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen).

Česko a Německo jsou ve strojírenství velmi úzkými obchodními partnery. Strojírenství a automobilový průmysl jsou tahouny českého i německého hospodářství. Velkou měrou přispívají k růstu ekonomiky a tvoří jednu třetinu objemu česko-německého zahraničního obchodu. "V roce 2016 vzrostl česko-německý zahraniční obchod se stroji a zařízeními a motorovými vozidly meziročně o 7,5 % a dosáhl téměř 27 miliard eur. Proto je Německo tradičně největším zahraničním vystavovatelem na brněnském strojírenském veletrhu," říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Na společném bavorském stánku bude patnáct firem, nejvíce od doby, kdy se Bavorsko poprvé účastnilo brněnského veletrhu. Přijede i početná delegace vedená náměstkem ministra bavorského ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie Franzem Josefem Pschiererem, v níž budou i zástupci bavorských firem. 10. října bude ČNOPK pro tyto firmy zajišťovat v areálu výstaviště kooperační rozhovory a propojovat je s potenciálními obchodními partnery. Společný bavorský stánek organizuje společnost Bayern Handwerk International od roku 2009 a dosud se na něm prezentovalo více než 105 firem.

Spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko se představí na společném středoněmeckém stánku. Saské firmy se budou prezentovat na česko-saském TechForu "Smart factory - intralogistická řešení a systémy", které se bude konat 10. října od 13 hodin v konferenčním sále Alfa hotelu Holiday Inn Brno. Na něm vystoupí i čeští a němečtí odborníci, mimo jiné z Fraunhoferova Institutu IWU a Technické univerzity Drážďany, nebo zástupci firem a svazů, jako např. Silicon Saxony.

Na dvoudenní cestu do Brna se chystají také firmy z hospodářského regionu Lužice. Na kooperační burze 11. října, kterou organizuje ČNOPK, s nimi budou české firmy diskutovat o případné spolupráci. O dalších možnostech spolupráce mezi českými a německými firmami bude ČNOPK informovat 9. a 10. října na akci Kontakt-Kontrakt 2017 v pavilonu A2.

Podobně jako v Německu je i v ČR velkým tématem digitalizace. České i německé strojírenství sází na nejnovější technologie. Inovace a chytrá řešení jsou jedním z hlavních témat i pro ČNOPK. "Ať průmysl 4.0 nebo smart city - je jasné, že digitalizaci nezastaví žádné státní hranice. Proto intenzivně podporujeme spolupráci v digitální oblasti mezi německými technologickými firmami a českými i mezinárodními start-upy," vysvětluje Bernard Bauer. ČNOPK jako největší bilaterální obchodní komora v ČR podporuje český a německý byznys a ekonomicko-politickou spolupráci obou zemí. Přitom sleduje nejnovější trendy a těmi s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se intenzivně zabývá.

V roce 2015 se tak ČNOPK podařilo v Česku rozpoutat širokou diskusi k tématu průmysl 4.0 a v roce 2016 zorganizovala soutěž "Connect Visions to Solutions", jejímž cílem bylo propojit etablované firmy z průmyslu se start-upy. Letos na to navázala TopTématem Inteligentní infrastruktura. Společně s klíčovými firmami z průmyslu (Bosch, E.on, PRE, Siemens, Škoda Auto a T-Mobile), start-upy, městy a obcemi komora vytvořila platformu, která chce přinést nová řešení, technologie a obchodní modely a odpovědi ohledně života v budoucnosti.


Autor: Christian Rühmkorf, ČNOPK


Text vyšel 9. 10. 2017 v » Hospodářských novinách, příloha Veletržní noviny

 

Kontakt:
Christian Rühmkorf

vedoucí komunikace a public affairs
tel.: +420 221 490 303
e-mail: ruehmkorf(at)dtihk.cz