Za chytrými městy do Bavorska

24.05.18 AHK Tschechien - News-Hauptkategorie

Nákladní elektrokolo k vypůjčení, autonomně jezdící elektrobus nebo e-carsharing - bavorská města Řezno a Bad Birnbach mají v oblasti smart city náskok. O tom se přesvědčilo i 12 expertů z Česka, kteří v rámci odborné exkurze ČNOPK do Bavorska zavítali.


Během tří dnů získali účastnící exkurze od zástupců německých firem, dopravních podniků a zástupců měst informace o stavu elektromobility a inovativních dopravních konceptech. Cílem cesty bylo navázat přímé kontakty mezi aktéry, zahájit vzájemnou spolupráci a posílit přeshraniční výměnu zkušeností.  

Velmi přínosný byl již úvodní seminář ve spolupráci s klastrem elektromobility v Řeznu. Zde se mohli účastníci seznámit s technologiemi a službami 12 bavorských firem a navázat první obchodní kontakty. Následující den byla na programu  prohlídka dobíjecí infrastruktury v Řezně a jízda elektrobusem centrem města. Cesta pokračovala dále k firmě E-Wald GmbH. Po představení největšího ukázkového projektu elektromobility v Německu s nově vyvinutou inteligentní a integrovanou nabíjecí infrastrukturou a inovativním konceptem řízení se účastníci sami mohli posadit za volant elektromobilu. Poslední den navštívila delegace dolnobavorské lázeňské městečko Bad Birnbach, kde je od října 2017 v provozu autonomně jezdící schuttle-bus. Jedná se o první pilotní projekt v Německu, který je provozován Německými dráhami (Deutsche Bahn). Program byl velmi bohatý a inspirativní.

Odborná exkurze na téma "Inovativní dopravní řešení pro města budoucnosti" se konala v rámci programu Bayern – Fit for Partnership, mezinárodního programu na podporu exportu financovaného Bavorským ministerstvem hospodářství.


Kontakt:
Renáta Knollová

tel.:+420 221 490 364
e-mail: knollova(at)dtihk.cz