ČNOPK se aktivně angažuje v oblasti rozšíření a zlepšení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi a je prvním kontaktním místem pro podniky, které chtějí vybudovat či rozšířit přeshraniční obchodní vztahy.

Česko-německé vztahy

Česko-německá spolupráce

Po rozpadu sovětského bloku se stala základem česko-německé politické i hospodářské spolupráce Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992. Dnešní rámec tvoří pravidelná setkání na všech politických úrovních, výborná spolupráce v EU a dalších mezinárodních organizacích a společné aktivity ve společenském životě. Funguje celá řada institucí a nadací, jejichž náplní je přeshraniční česko-německá spolupráce.

Hospodářské vztahy

Hospodářské vztahy mezi Českem a Německem jsou tradičně velmi intenzivní. Německo je největším přímým zahraničním investorem v ČR - od roku 1993 do roku 2016 se na celkových investicích podílí zhruba 24 % (24 miliardy eur).

Pro Českou republiku je Německo nejdůležitějším obchodním partnerem. Do České republiky bylo v roce 2016 z Německa dovezeno zboží za 34,2 miliardy eur, vývoz z ČR do Německa dosáhl 47,6 miliardy eur. Obchod s Německem tvoří téměř jednu třetinu celkového zahraničního obchodu ČR.

Pro Německo je Česká republika po Polsku druhým nejdůležitějším obchodním partnerem ze zemí střední a východní Evropy.

Česko-německý zahraniční obchod 2008 až 2016

Nejdůležitější zboží v bilaterálním obchodě 2016