Obecné informace o hospodářství

Konjunkturální zpráva zemí střední a východní Evropy 2013

Již po osmé provedly německé zahraniční obchodní a průmyslové komory ze zemí střední a východní evropy společný konjunkturální průzkum. Více než 1 600 převážně německých firem ze 16 zemí regionu se vyjádřilo k vyhlídkám hospodářství a investičním podmínkám.

Výsledky průzkumu poskytují souhrnný obrázek o tom, jak jsou zkoumané země atraktivní pro německé a další zahraniční investory, kteří tam působí. Tento obrázek může sloužit k posouzení podmínek pro podnikání v celém regionu i v jednotlivých zemích.

Vydáno: říjen 2013
Jazyk: německý
Počet stran: 21

Publikace ke stažení (pdf, 374 kB)

Hospodářství České republiky 2012/2013

Tato publikace ČNOPK obsahuje aktuální informace o stavu českého hospodářství, informace o česko-německých hospodářských vztazích a výsledky konjunkturálního průzkumu 2013 mezi německými investory v ČR.

Vydáno: červenec 2013
Jazyk: německý
Počet stran: 34

Publikace ke stažení (pdf; 2,1 MB)

Kontakt

Hannes Lachmann
+420 221 490 303
lachmann(at)dtihk.cz