Odborné vzdělávání

Nabídka Česko-německé obchodní a průmyslové komory zahrnuje odborné semináře a workshopy na aktuální témata, manažerské tréninky a inhouse školení, která jsou zaměřena na praxi a vycházejí z potřeb konkrétních společností. Organizujeme také  mezinárodně uznávanou zkoušku z hospodářské němčiny (PWD). Připravíme a pomůžeme Vám realizovat vzdělávací programy podle vzoru německého duálního vzdělávání. Od roku 2008 organizuje ČNOPK rekvalifikační kurz Manažer pro energetiku (European EnergyManager). V závěrečné práci se účastníci zaměřují na efektivnější využívání energie a dosažení konkrétních úspor ve svém podniku. Po absolvování kurzu získají evropský certifikát European Energy Manager a německý certifikát IHK-European EnergyManager.

Vaše výhody

  • Komunikujeme česky, německy nebo anglicky.
  • Nabízíme semináře zaměřené na aktuální témata.
  • Připravíme Vám školení na míru.
  • Spolupracujeme s renomovanými tuzemskými i zahraničními referenty, trenéry, advokátními kancelářemi a daňovými poradci.
  • Můžete získat uznávané certifikáty a diplomy.
  • Umožníme Vám časovou flexibilitu.

Reference

Protože naše mateřská společnost má sídlo v Německu, jsem s kolegy z centrály denně v e-mailovém nebo telefonickém kontaktu. Své jazykové znalosti se snažím stále zlepšovat. Proto jsem také uvítala možnost navštěvovat jazykový kurz hospodářské němčiny, který organizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora.  Člověk se naučí mnoho nového a zajímavého, co poté může uplatnit i v profesním životě. Já jsem si své dosavadní znalosti němčiny upevnila a rozšířila a byla jsem velmi dobře připravena na zkoušku z hospodářské němčiny. Z těchto důvodů mohu zmíněný kurz jen doporučit." Adriana Dürl, manažerka expanze/Expansionsmanagerin, HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.


„Vážená paní Potůčková, ráda bych Vám osobně poděkovala za organizaci projektu European management Eurem 8, kterého jsem se mohla za firmu Brose CZ, spol. s r.o. zúčastnit.Kurz byl na vysoké odborné úrovni a orientován na praxi, což mi velmi pomůže v další pracovní činnosti. Doporučila bych účast na kurzu všem, kteří se chtějí zabývat oblastí úspory energie.Také bych chtěla poděkovat za Vaši osobní, až téměř rodinnou podporu, kterou jste projevila Váš velký osobní zájem.“ Katharina Mikošková, Brose CZ spol. s r.o., manažerka pro energetiku a vedoucí oddělení správy budov

Máte dotazy?

Rádi je zodpovíme.

Hana Potůčková
vedoucí kompetenčního centra
Manažer pro energetiku (EUREM)
+420 221 490 306
potuckova(at)dtihk.cz

Renáta Knollová

Young Energy Europe
+420 221 490 364
knollova(at)dtihk.cz  

Dita Šépková

Young Energy Europe
+420 221 490 350
sepkova(at)dtihk.cz

Andrea Husmann
semináře & workshopy;
zkouška z hospodářské němčiny;
kooperativní vzdělávání
+420 221 490 304
husmann(at)dtihk.cz