Záštita

Naši prémioví partneři

Naši partneři

Naši partneři za vědu a výzkum

Naši mediální partneři

Partnerské svazy

Téma roku ČNOPK 2015

Průmysl 4.0 - rEvoluce probíhá

Když ve vzduchu visí rEvoluce, je nejvyšší čas jednat – pokud se chceme podílet na jejím utváření.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita, produktivita a time to market – to vše bude nově definováno a do tohoto vývoje se musí aktivně zapojit i Česká republika. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti.

Proč toto téma 2015?

Průmysl 4.0 již dnes postupně mění průmyslovou výrobu. Hrozí velké riziko, že budeme reagovat příliš pomalu a promarníme cenné konkurenční výhody, neboť dnes se rozhoduje o tom, kde se bude vyrábět zítra. Hospodářství a politika v Evropě nebo také v USA a Číně musí již dnes vykročit správným směrem. Průmysl 4.0 je součástí tzv. high-tech strategie německé vlády. ČNOPK chce dávat podněty, které by přispěly k nastartování tzv. čtvrté průmyslové revoluce také v České republice, a ve spolupráci s partnery z hospodářství, výzkumu a politiky chce podpořit její další rozvoj.

Akce k tématu roku 2015

ČNOPK vytvoří platformu pro networking firem z několika odvětví a v průběhu roku 2015 plánuje uspořádat odborné konference s německými a českými odborníky, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na MSV v Brně a  Hospodářskou diskuzi 2015, která se již léta těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

Přehled akcí k tématu roku 2015

leden 2016

19.01.2016

ČNOPK

    

    

Závěrečné bilanční setkání k tématu roku 2015

 • vyhodnocení aktivit
 • shrnutí výsledků

» více

» fotogalerie

 

 

 

listopad 2015

16.11.2015
10.00 - 13.00 hod.

Mandarin Oriental Hotel, Praha

 

  

IX. hospodářská diskuze
k tématu roku ČNOPK „Průmysl 4.0“

 • s ministrem průmyslu a obchodu České republiky Janem Mládkem a prof. Dr. Wolfem-Dieterem Lukasem ze Spolkového ministerstva
  pro vzdělávání a výzkum
 • za účasti vrcholných představitelů firem, politiky
  a výzkumu z ČR a SRN
 • prezentace partnerů tématu roku, pódiová diskuze

» více

říjen 2015

 

21.10.2015
09.00 - 13.00 hod.


Brose CZ, s.r.o.
Kopřivnice

 

 

Regionální kulatý stůl
„Dodavatelské řetězce v průmyslu 4.0"

 • Prezentace zástupce firmy Brose
 • Moderovaná diskuse
 • Prohlídka výrobního závodu

» více
» fotogalerie

 

 

 

září 2015

14.-18.09.2015

Brno

 

 

Společný stánek na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně

 • prezentace tématu průmysl 4.0 na nejvýznamnějším strojírenském veletrhu ve střední Evropě

16.09.2015

Brno

Holiday Inn

“Fórum Průmysl 4.0"

 • konference na MSV 2015

» více


červen 2015

11.06.2015

Plzeň /
Schunk

Kulatý stůl v Plzni: Průmysl 4.0 – zaostřeno
na malé a střední podniky

 • Průmysl 4.0 jako výzva pro MSP
 • diskuze mezi regionálními firmami
  » více
  » fotogalerie

23.06.2015
18:00 Uhr


Německé
velvyslanectví

Přednáška s následnou diskusí k tématu Průmysl 4.0

Přednášejí:

 • Dr. Stefan Mair
  člen nejvyššího vedení Spolkového svazu německého průmyslu
 • Ing. Bohdan Wojnar
  člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky
  » více
  » fotogalerie

24. 06. 2015  

Brno    
         

 

 

120 vteřin pro inovativní firmy: 
„Digitalizace, automatizace a 3D tisk v éře
průmyslu 4.0“

 • navazování kontaktů a výměna zkušeností ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem
  » více
  » fotogalerie

květen 2015

04. 05. 2015
14.00 - 16.00 Uhr
Siemens/Amberg

Průmysl 4.0 probíhá

 • návštěva Digital Factory – Siemens/Amberg 
 • prezentace Best Practices » více

duben 2015

21. dubna
ČNOPK

E.ON: Kulatý stůl „Výzvy průmyslu 4.0
– Jak na ně budeme reagovat?“
» více

březen 2015

03. 03. 2015

Kulatý stůl se všemi partnery projektu

 • představení partnerů tématu roku Průmysl 4.0
 • zhodnocení aktuálního stavu » více

» fotogalerie

24. 03. 2015

Tisková konference k výsledkům průzkumu 

 • následný Kick-off-Meeting v kopuli ČNOPK
 • představení tématu roku a jeho partnerů širší odborné veřejnosti včetně médií » více

» fotogalerie

únor 2015

26.02. - 10.03.

Celorepublikový průzkum Průmysl 4.0 v České republice" - aktuální stav, příležitosti a výzvy

 • ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR  a Svazem strojírenské technologie

Výsledky průzkumu „Průmysl 4.0 v České republice“ (pdf,1 MB)

Máte dotazy?

Rádi je zodpovíme.

kontaktní osoba pro odborné dotazy

Lenka Šolcová
+420 221 490 323
+420 224 222 200

public relations

Christian Rühmkorf
+420 221 490 303
+420 224 222 200