49. energetické kolokvium 2017 – česká delegace

Networking, Energie & Umwelt Download event
Začátek:
17.10.2017 | 09:30
Konec:
18.10.2017 - 15:00
Místo konání:
Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

Kontakt

Renáta Knollová
Tel.: +420 221 490 364
E-mail: knollova(at)dtihk.cz

Dvoudenní odborné energetické kolokvium v Drážďanech


Vážené dámy, vážení pánové,
jménem Technické Univerzity v Drážďanech bychom Vás rádi pozvali k účasti na české delegaci na dvoudenním odborném energetickém kolokviu v Drážďanech ve dnech 17.–18. října 2017. Cílem kolokvia je posílení mezinárodní spolupráce především však zintenzivnění česko-saských obchodních vztahů v oblasti energetiky, proto jsou k účasti srdečně zváni odborníci z České republiky. Energetické kolokvium s každoroční účastí více než 700 firem se koná již od roku 1968. Jeho součástí jsou odborné přednášky, diskuze klíčových hráčů a firemní veletrh.

Cílová skupina:
•    české firmy s více jak 50 zaměstnanci
•    provozovatelé energetických zařízení/elektráren
•    stavební firmy – výstavba elektráren a energetických zařízení
•    výrobci technologií (turbíny, parní generátory, zásobníky, hořáky), laboratorní a měřící techniky
•    plánovací a konstrukční kanceláře pro energetická zařízení

Program odborné konference v němčině (pdf, 740 kB)

Program plenární části konference v angličtině (pdf, 20 kB)

Ve spolupráci s organizátorem akce Vám nabízíme bezplatnou účast (1 účastník za firmu) na celém programu dvoudenního sympozia, možnost představení Vaší firmy v plenární části a navázání nových obchodních kontaktů v rámci návštěvy firemního veletrhu. Konferenčním jazykem bude němčina, pro plenární část bude zajištěn překlad do angličtiny. Na místě bude pro koordinaci k dispozici zástupce Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.

Bezplatnou účast na české delegaci nabízíme prvním 15 přihlášeným firmám, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Kontaktní osoba ČNOPK: Renáta Knollová, knollova(at)dtihk.cz, tel. +420 221 490 364

Další informace v němčině a angličtině naleznete » zde.