Kick off Workshop „Young Energy Europe"

Energie & Umwelt Download event
Začátek:
27.02.2018 | 13:00
Konec:
- 17:00
Místo konání:
Kopule ČNOPK, 7. patro, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1

Kontakt

Hana Potůčková
Tel.: +420 224 221 200
E-mail: potuckova(at)dtihk.cz

Zveme Vás srdečně na

Kick off Workshop „Young Energy Europe“

dne 27.02.2018, 13:00-17:00 hod.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Kopule, 7. patro, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1


ČNOPK byla pověřena realizovat v České republice projekt „Young Energy Europe“, který je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů. Hlavním cílem projektu „Young Energy Europe“ je dodatečné vzdělávání mladých pracovníků výrobních podniků a dalších provozů, kde představují úspory energie či surovin důležité téma.

Projekt je součástí programu Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). Cílem této iniciativy je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzivní přeshraniční dialog a výměnu vědomostí a zkušeností. Projekt „Young Energy Europe“ se zaměřuje hlavně na zástupce průmyslu, výrobních závodů a logistických firem, ale zároveň i na provozovatele hotelů, nemocnic, lázní a dalších energeticky náročných provozů. Akce je určena především představitelům středního managementu, technickým pracovníkům a/nebo vedoucím výroby a provozu.Pozvánka a program ke stažení (pdf, 450 kB)Přihláška:

přihlásit se online

Uzávěrka přihlášek:

16.02.2018

Počet účastníku je omezen.

Jazyk:

 čeština/němčina (simultánní tlumočení)

Kontakt:

Dita Šépková, Tel.: 221 490 350  


Program

13:00–13:10

Rene Harun / Hana Potůčková, ČNOPK
Uvítání a úvodní slovo

13:10–13:30

Janine Hansen, DIHK (Německý sněm obchodních a průmyslových komor)
Hlavní cíle a nejdůležitější body projektu

13:30–14:00

Stefan vom Schemm, Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (Jihovestfálská obchodní a průmyslová komora, Hagen)    
Zkušenosti s projektem „Energie- Scouts“ v Německu

14:00-14:10

Rene Harun, ČNOPK
Plánovaný průběh projektu v ČR – fakta důležitá pro jeho realizaci v ČR

14:10-14:30

Přestávka, individuální rozhovory   

14:30-14:50

Ing. PhD. Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR
Energetika, energetická účinnost a ochrana klimatu v ČR

14:50-15:10

Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (tbc)

Dotační programy a další opatření v oblasti energetických úspor

15:10-16:00

Jan Tomiška, Testo, s.r.o.
Prezentace měřících přístrojů využívaných v rámci projektu

16:00-16:15

Diskuze, závěrečné zhodnocení

16:15-17:00

Individuální konzultace a rozhovory, praktické ukázky měřících přístrojů apod.


Video (v němčině) ukazuje příklady z praxe.