Seminář „Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti"

Seminare Download event
Začátek:
09.03.2017 | 09:00
Konec:
- 17:00
Místo konání:
Kopule ČNOPK, Václavské náměstí 40 (vchod Štěpánská 65), Praha 1

Kontakt

Andrea Husmann
Tel.: +420-221 490 304
E-mail: husmann(at)dtihk.cz


Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Vás srdečně zve na seminář

Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno.
Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti

9. března 2017, 9.00 – 17.00 hod.

Kopule ČNOPK, Václavské náměstí 40
(vchod Štěpánská 65), Praha 1

Cíl:

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.

 

 

Obsah:

 • Interkulturní management
 • České a německé kulturní standardy ve srovnání (malé případové studie a jejich řešení)
 • Reflexe vlastní práce
 • Kulturní rozdíly a jejich zohlednění v oblasti personálního řízení / vedení lidí
  a projektového řízení
 • Cesta k úspěšné spolupráci, řešení reálných a potenciálních konfliktů

Pozvánka ke stažení (pdf, 128 kB)

   

  

Forma:

 • Výklad, diskuze, řešení případových studií
 • Reflexe vlastních zkušeností

Cílová skupina:

Manažeři střední a vyšší řídicí úrovně

Počet účastníků:

8 - 15 osob

Jazyk:

Čeština/němčina (zajištěno simultánní tlumočení)

Lektor:

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Autor knihy „Interkulturní komunikace: Češi a Němci“

Účastnický poplatek:

Členové 8 000 Kč / nečlenové 10 000 Kč (+ DPH)

Cena zahrnuje:

 • Jednodenní seminář, podklady k semináři
 • Nápoje a občerstvení během semináře
 • Společný oběd

Přihláška:

přihlásit se online

přihlašovací formulář ke stažení (xls, 121 kB)

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím e-mailem na husmann(at)dtihk.cz
nebo faxem na 224 222 200.

Uzávěrka přihlášek:

1. března 2017

Těšíme se na setkání s Vámi.