Seminář "Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti"

Seminare Download event
Začátek:
01.02.2018 | 09:00
Konec:
- 17:00
Místo konání:
Kopule ČNOPK, Václavské náměstí 40 (vchod Štěpánská 65), Praha 1

Kontakt

Andrea Husmann
Tel.: +420-221 490 304
E-mail: husmann(at)dtihk.cz

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Vás srdečně zve na seminář


PERFEKTNĚ NAPLÁNOVÁNO A GENIÁLNĚ IMPROVIZOVÁNO.
ČESKO-NĚMECKÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
NA PRACOVIŠTI

 

 

Datum:

1. února 2018, 9:00-17:00 hod.

Místo konání:

Kopule ČNOPK, Václavské nám. 40 (vchod ze Štěpánské ul. 65), Praha 1

Cíl:

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.

Obsah:

  • interkulturní management
  • české a německé kulturní standardy ve srovnání (malé případové studie a jejich řešení)
  • reflexe vlastní práce
  • kulturní diference a jejich zohlednění v oblasti personálního řízení / vedení lidí a projektového řízení
  • cesta k úspěšné spolupráci, řešení reálných a potenciálních konfliktů

Pozvánka ke stažení (pdf, 128 kB)

Forma:

výklad, diskuze, řešení případových studií, reflexe vlastních zkušeností

Cílová skupina:

manažeři střední a vyšší řídící úrovně

Počet účastníků:

8 - 15 osob

Jazyk:

 čeština / němčina (zajištěno simultánní tlumočení)

Lektor:

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. , autor knihy "Interkulturní komunikace: Češi a Němci"

Přihláška:

přihlásit se online

přihlašovací formulář ke stažení (xls, 120 kB)

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím e-mailem na husmann(at)dtihk.cz
nebo faxem na 224 222 200.

Účastnický poplatek:

členové 8.000,- Kč + DPH za osobu

nečlenové10.000,- Kč + DPH za osobu

Cena zahrnuje:

  • jednodenní seminář, podklady k semináři
  • nápoje a občerstvení během semináře
  • společný oběd

Uzávěrka přihlášek:

25. ledna 2018

 Těšíme se na setkání s Vámi