XVII. mezinárodní konference Pitná voda

Energie & Umwelt Download event
Začátek:
19.09.2017
Konec:
21.09.2017
Místo konání:
Trenčianské Teplice, Slovensko

Kontakt

Hana Potůčková
Tel.: +420 224 221 200
E-mail: potuckova(at)dtihk.cz

Konference s mezinárodní účastí Pitná voda se uskuteční ve dnech 19.-21.9.2017 v Trenčianských Teplicích.


Konference má vzdělávací charakter a je určená pracovníkům z oboru vodárenství, provozovatelům vodárenských sítí a dálkových přivaděčů, provozovatelům malých obecních vodovodů, zástupcům obcí, pracovníkům hygienických stanic a vodoprávních úřadů i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

Program a pokyny ke stažení (pdf, 1 MB)