Zastoupení veletržních společností

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) jako oficiální zástupce veletržních společností Messe Berlin, Spielwarenmesse eG a Veletrhy Brno úzce spolupracuje s řadou veletrhů na nejdůležitějších místech Německa a České republiky a tím zajišťuje firmám nejefek­tiv­nější způsob jejich prezentace na těchto veletrzích.

Messe Berlin
Spielwarenmesse Nürnberg
Veletrhy Brno

Naše služby

ČNOPK poskytuje odbornou a praktickou pomoc zájemcům z řad vystavovatelů a návštěvníků před, v průběhu i po ukončení veletrhu.

Zejména vystavovatelům pomáhá organizovat jejich individuální veletržní účast, nebo účast na společném stánku, dále koordinuje jejich jednání s potenciálními obchodními partnery, informuje o odborných akcích veletržní společnosti a možnostech prezentace - samozřejmě vše v příslušném jazyce.

Díky dlouholetým kontaktům se zástupci odborného tisku zajišťuje ČNOPK také odpovídající přítomnost těchto veletrhů v příslušných médiích a tím zvyšuje návštěvnost veletrhů.

Zdeňka Goedertová
vedoucí
Veletrhy Německo
+420 221 490 310
+420 221 490 332
messe1(at)dtihk.cz

Barbara Vávra
vedoucí kompetenčního centra Služby vystavovatelům a návštěvníkům - Veletrhy Brno
+420 221 490 334
vavra(at)dtihk.cz