Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) je sdružením bavorských komor řemesel, podporovaným Bavorským státním ministerstvem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. BHI informuje řemeslnické členské firmy z Bavorska a podporuje je při vstupu na nové trhy a při exportu zboží a služeb.

Dohoda o spolupráci

Zástupci ČNOPK a BHI podepsali 14. září 2010 v Praze dohodu o spolupráci. Výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer uvedl: "Vzájemné vztahy mezi oběma institucemi se v posledních letech vyvíjely pozitivně. Nová forma partnerství povede k dalšímu prohloubení hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem a ke zintenzivnění vzájemných hospodářských vztahů."

Na fotografii zleva: jednatelé společnosti BHI Andreas Gfall a Dr. Lothar Semper, Radomír Šimek, bývalý prezident ČNOPK a výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Česká republika a Bavorsko mezi sebou mají tradičně velmi dobré hospodářské vztahy. Česká republika je celosvětově na sedmém místě v žebříčku nejdůležitějších obchodních partnerů Bavorska. V rámci EU je ČR pátým a mezi 12 novými  členskými státy dokonce nejdůležitějším obchodním partnerem Bavorska. Pro bavorské řemeslnické firmy představuje Česká republika třetí nejvýznamnější odbytový trh. To, že jsou firmy připravené využít nabízené šance, dokazuje i řada společných přeshraničních projektů v oblasti řemesla.

Kontakt

Bernard Bauer
výkonný člen 
představenstva
+420 224 221 200
bauer(at)dtihk.cz