Czech Desk

Vrcholní zástupci Obchodní a průmyslové komory (IHK) Dortmund a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) podepsali 9. října 2009 v Praze dohodu o zřízení tzv. "Czech Desk". Cílem nového "Czech Desk" se sídlem v IHK Dortmund je prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Severním Porýním-Vestfálskem.

Bilaterální kontakty

Při podepisování dohody o zřízení "Czech Desk" zdůraznil prezident IHK Dortmund Udo Dolezych: "Právě v době hospodářské krize je velmi důležité vytvářet a prohlubovat bilaterální kontakty. Chceme zintenzivnit dlouhou a výtečnou spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a podpořit firmy ze Severního Porýní-Vestfálska. Díky zřízení "Czech Desk" mají firmy z České republiky, Německa a především ze Severního Porýní-Vestfálska možnost profitovat z tohoto úzkého spojení mezi Dortmundem a Prahou a zajistit si tak dobrou pozici na zahraničních trzích."

Na fotografii: (zl. vpředu) prezident IHK Udo Dolezych a Radomír Šimek, bývalý prezident ČNOPK, (zl. vzadu) ředitel IHK Reinhard Schulz a Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Fotogalerie

Možnosti spolupráce

Prezident ČNOPK Radomír Šimek při podpisu dohody řekl: "Severní Porýní-Vestfálsko je důležitým partnerem České republiky. Četné možnosti spolupráce se nabízejí hlavně v oblastech špičkových i jiných technologií, kde již ČNOPK s Dortmundem a jinými institucemi ze Severního Porýní-Vestfálska úzce spolupracuje. Jedná se především o Sympozium špičkových technologíí 2007 nebo German Days 2008, obojí v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od "Czech Desk" si slibujeme vytvoření nových kontaktů a další společné kroky. Zároveň nabízíme firmám ze Severního Porýní-Vestfálska centrální kontaktní místo pro všechny otázky týkající se hospodářství České republiky."