Germany Trade & Invest

O společnosti

Germany Trade & Invest (GTAI) je společnost Spolkové republiky Německo pro podporu hospodářství. Společnost zajišťuje a vytváří pracovní místa a tím posiluje hospodářskou pozici Německa. Za pomoci více než 50 kanceláří po celém světě a sítě partnerských organizací podporuje Germany Trade & Invest německé podniky při jejich vstupu na zahraniční trhy, propaguje Německo jako místo pro podnikání a radí zahraničním firmám, které chtějí rozšířit svou podnikatelskou aktivitu na německý trh.

Spolupráce

Germany Trade & Invest disponuje sítí spolupracovníků v zemích po celém světě, kteří jsou v úzkém kontaktu s německými zahraničními obchodními a průmyslovými komorami (AHKs). V Praze pracuje korespondent GTAI se zaměřením na Českou republiku ve společné kanceláři s ČNOPK. To cenným způsobem zlepšuje možnosti při poskytování informací o trhu a analyzování obchodních příležitostí pro německé podniky. Tato spolupráce je soustavně prohlubována, aby němečtí vývozci a potenciální čeští investoři, kteří chtějí expandovat do Německa, měli k dispozici  centrální kontaktní místo nabízející informace a cílené poradenství.

Informace

Aktuální informace o hospodářství České republiky a nejrůznější tržní a sektorové analýzy v německém jazyce najdete na www.gtai.de/tschechische-republik

Kontakt

Bernard Bauer
výkonný člen
představenstva ČNOPK

+420 224 221 200
bauer(at)dtihk.cz

Gerit Schulze
zástupce GTAI
pro Českou republiku

+420 233 234 101
gerit.schulze(at)gtai.de