Společnost na podporu hospodářství Saska

Společnost na podporu hospodářství Saska - Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) byla založena v roce 1991 a je vlastní společností Svobodného státu Sasko. Česko-německá obchodní a průmyslová komora zastupuje od roku 2002 zájmy WFS v České republice.

Hlavní činnosti

  • mezinárodní propagace Saska jako hospodářského regionu
  • poradenství potenciálních investorů při realizaci jejich investičních záměrů
  • podpora saských firmem při jejich exportních aktivitách
  • pomoc při navazovaní spolupráce s firmami mimo území Saska

Naše služby

  • pomoc při hledání kontaktů na českém trhu
  • podpora při navazování a udržování kontaktů mezi správou obou zemí
  • pravidelné informace o hospodářské situaci v Sasku a České republice
  • informace o možnostech spolupráce saských a českých firem
  • příprava a realizace odborných akcí
  • organizace aktivit na veletrzích

Kontakt

Lucie Křelinová
+420 221 490 315
krelinova(at)dtihk.cz   

Kontakt

Renáta Knollová
+420 221 490 364
knollova(at)dtihk.cz