"Mobility in the City"

Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolu­práci se Společností na podporu hospodářství Saska pořádala 27. listopadu 2013 v Praze, v hotelu andel´s letos již jedenáctý ročník Česko-saské odborné konference. Letošní setkání bylo zaměřeno na témata z oblasti městské mobility.

Fórum úvodním slovem zahájil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory a poté následovaly příspěvky českých a saských odborníků z oblasti městské mobility. O moderních a ekologicky šetrných hromadných dopravních prostředcích, možnostech jejich pohonu a dalších inovativních řešeních v této oblasti informoval  Jan Vejbor ze Škoda electric a  Dr. Ulrich Potthoff z Fraunho­ferova institutu pro dopravní a infrastrukturní systémy v Drážďanech prezentoval systémovou dopravní techniku na příkladu nového dopravního prostředku AutoTram.

Druhá část dopoledne pak byla věnována telematice a řídicím systémům ve městě. Příspěvek  Martina Pípy z Centra dopravního výzkumu v Brně přinesl účastníkům informace ke  konceptům Smart City a Smart mobility, systému mobilního řízení dopravy a chytrého parkování. Plenární sekci pak uzavřel Sebastian Dittrich ze Společnosti na podporu hospodářství Saska, který představil tuto spolkovou zemi jako modelový region elektromobility, zcela na závěr pak Lucie Křelinová z Česko-německé obchodní komory informo­vala účastníky konference o připravovaném česko-saském kooperačním projektu Mobilita 2014.

Odpolední část nabídla účastníkům dva souběžné workshopy: Dopravní prostředky a Infrastruktura a telematika, jejichž moderování se ujali Ondřej Zaoral z Centra pro dopravní telematiku  a Sebastian Dittrich ze Společnosti na podporu hospodářství Saska. Sekci Dopravní prostředky zahájil svým příspěvkem  „Nejnovější trendy ve využití CNG“ Zdeněk Prokopec z Asociace NGV, účastníky paralelního workshopu Infrastruktura a telematika  pak na začátku informoval  Horymír Kalmus ze společnosti Swarco Traffic CZ, s.r.o. o kooperativních dopravních systémech a inteligentní dopravní infrastruktuře. V obou workshopech pak následovala sekce 5 minut pro inovace a best practice, ve které české a saské firmy představily své nejzajímavější produkty, služby a projekty.

Závěrečná intenzivní diskuse reflektovala aktuálnost a význam tématu městské mobility v obou zemích.

Na závěr programu měli účastníci možnost vést další rozhovory závěrečné kávové přestávky.

Fotogalerie

Foto: ČNOPK