Česko-saské hospodářské vztahy

ČR v Sasku

Svobodný stát Sasko a Česká republika mají mezi sebou tradičně dobré hospodářské vztahy.

S podílem  9,6 procent (5,8 miliardy eur) na zahra­ničním obchodu Saska patřila Česká republika i v roce 2015 mezi nejdůležitější obchodní partnery této spolkové země.

V roce 2015 činil objem dovozu z Česka do Saska 4,1 miliardy eur. Téměř každý pátý dovezený výrobek nebo služba tak pocházel z ČR.

Sasko v ČR

Saské vývozy do České republiky stále narůstají. V roce 2015 směřovaly ze Saska do ČR čtyři a půl procenta vyve­žených produktů a služeb. Objem vývozů dosáhl v roce 2015 částky 1,7 miliardy eur.

K nejdůležitějším výrobkům, které jsou bilaterálně dováženy i vyváženy, patří výrobky z oblasti stavby motorových vozidel, strojírenství a elektro­techniky.

Již více než jedno desetiletí je spolková země Sasko zastoupena na Mezinárodních stavebních veletrzích v Brně. Česká republika je pak pravidelně účastníkem veletrhů "Z" a "intec" v Lipsku.

Kontakt

Lucie Křelinová
+420 221 490 315
krelinova(at)dtihk.cz   

Kontakt

Renáta Knollová
+420 221 490 364
knollova(at)dtihk.cz