Česko a Bavorsko jako sousedé

Po politických změnách v roce 1989 prožívají česko-bavorské kulturní vztahy renesanci. Bývalý příhraniční region hraje důležitou roli v procesu sjednocování ve střední Evropě a podporuje utváření evropské identity.

V prosinci 2010 navštívil bavorský premiér Horst Seehofer Petra Nečase, tehdejšího předsedu vlády České republiky. Jeho návštěva Prahy ukončila tzv. období "doby ledové" mezi Prahou a Mnichovem a zahájila novou éru česko-bavorských vztahů. Na konci února 2013 pak zavítal Petr Nečas na reciproční návštěvu do Mnichova, kde vystoupil jako vůbec první český premiér v bavorském parlamentu. V současné době jsou česko-bavorské vztahy na všech úrovních založeny na přátelské bázi.

Mezinárodní spolupráce

Společenské a kulturní vztahy mezi Českou republikou a Bavorskem podporují různé instance. Evropská unie podporuje jednotlivé projekty v česko-bavorském příhraničí prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRE). Cílem tohoto programu je vytvoření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru.

Pozornost si zaslouží také projekt "EUREGIO EGRENSIS", který podporuje například spolupráci sousedících národních parků Bavorský les a Český les. Pod záštitou tohoto projektu byly zrealizovány i další dílčí projekty, mezi které se řadí např. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nebo přeshraniční cyklostezka EUREGIO-EGRENSIS-jižní trasa.

Regionální spolupráce

Na mezistátní úrovni byly uzavřeny různé dohody o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Kromě výměn studentů a profesorů jsou také pořádány společné semináře a projekty.

Důležitý pilíř přátelství představují česko-německá partnerství měst. Mezi bavorskými a českými městy a obcemi bylo uzavřeno více jak 50 partnerství. Už téměř 24 let funguje například spolupráce mezi Prahou a Norimberkem, před téměř 21 lety pak byla uzavřena smlouva o partnerství mezi Řeznem a Plzní.

Další podpora

Kromě podpory státních institucí je to především aktivní zájem zúčastněných, díky němuž se daří uskutečňovat například česko-německé hudební slavnosti, společná sportovní klání nebo přeshraniční umělecké akce. Tyto a celá řada dalších oblíbených aktivit vedou k tomu, že sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českem se neustále prohlubují.