Česko a Bavorsko jako sousedé

 

Po politických změnách v roce 1989 prožívají česko-bavorské kulturní vztahy renesanci. Bývalý příhraniční region hraje důležitou roli v procesu sjednocování ve střední Evropě a podporuje utváření evropské identity.

Společenské a kulturní projekty podporují různé instance. Evropská unie podporuje jednotlivé projekty v česko-bavorském příhraničí prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje. Cílem tohoto programu je vytvoření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru. Pozornost si zaslouží projekt "EUREGIO EGRENSIS", který podporuje například spolupráci sousedících národních parků Bavorský les a Český les. Mezi úspěchy tohoto projektu se řadí i Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nebo přeshraniční cyklostezka EUREGIO-EGRENSIS-jižní trasa.

Na mezistátní úrovni byly uzavřeny různé dohody o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Kromě výměn studentů a profesorů jsou také pořádány společné semináře a projekty.

Důležitým bodem spolupráce je ochrana přírody a životního prostředí, kterou koordinují ministerstva životního prostředí obou zemí.

Důležitý pilíř přátelství představují česko-německá partnerství měst. Mezi bavorskými a českými městy a obcemi bylo uzavřeno více jak 50 partnerství. Už více než 15 let funguje spolupráce například mezi Prahou a Norimberkem nebo mezi Řeznem a Plzní.

Kromě podpory státních institucí je to především aktivní zájem zúčastněných, díky němuž se daří uskutečňovat například česko-německé hudební slavnosti, společná sportovní klání nebo přeshraniční umělecké akce. Tyto a celá řada dalších oblíbených aktivit vedou k tomu, že sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českem se neustále prohlubují.