Hospodářství Svobodného státu Bavorsko

Hospodářský vývoj

Svobodný stát Bavorsko se za uplynulých padesát let proměnil z agrární země v evrop­­ský region inovací a špičkových technologií. Dnes tu naleznete skvělou infrastrukturu, výborný vzdělávací systém a mnoho podnika­telských sití.

Aktuální struktura hospodářství

Nespornou výhodou Bavorska je i jeho klastrová strukturální politika. Kromě úzkého propojení hospodářství a vědy usiluje Bavorsko o rozvoj znalostně náročných oborů jako např. IT, environmentální technologie a nanotech­nologie. Díky úspěšné stukturální politice dosahuje Bavorsko v celoněmeckém srovnání předních pozic co do ekonomického růstu, dynamiky zaměstnanosti a přílivu investic.

Hospodářské ukazatele

V průběhu roku 2013 rostla bavorská ekonomika reálně o 1,0 procento. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2013 činila 1,4 procenta. Ve stejném období mírně vzrostla míra nezaměstnanosti na 3,8 %.

Zahraniční obchod představoval stejně jako v předchozích letech základní hospodářský fakor. V roce 2013 se zvýšil objem vývozu bavorského zboží a služeb téměř o dvě procenta, dovozy do Bavorska klesly o jedno procento. Saldo zahraničního obchodu skončilo v roce 2013 s přebytkem 21,7 mld. eur.

Hospodářské ukazatele Svobodného státu Bavorsko

2008

2009

2010

2011

2012

2013

rozloha

km2

70.550

počet obyvatel

mil.

12,5

12,5

12,5

12,6

12,6

12,6

HDP (nominální) v EUR

mld.

419,5

411,3

435,9

463,1

473,6

488,0

růst HDP (reálný)

%

0,3

-3,6

5,0

5,3

0,9

1,0

HDP / obyvatele (nominální) v EUR

tis.

33,5

32,9

34,8

36,9

37,5

38,4

míra inflace

%

2,7

0,5

1,1

2,1

2,2

1,4

míra nezaměstnanosti

%

4,2

4,8

4,5

3,8

3,7

3,8

vývoz v EUR

mld.

154,3

122,3

144,0

160,0

164,6

167,8

z toho do ČR

mld.

5,1

3,9

4,6

5,2

5,1

5,3

dovoz v EUR

mld.

129,5

107,3

129,4

145,7

147,6

146,1

z toho z ČR

mld.

8,2

7,1

8,7

9,3

9,6

9,7

 Aktualizováno: duben 2014


Zdroj: Bavorský statistický úřad 
         Spolková agentura práce