Vítejte v Bavorsku!

Zámek Neuschwanstein

Přijeďte se podívat na originál! Bavorsko - to jsou divoká romantická středohoří a majestátně se tyčící vrcholky Alp. I světově proslulý zámek Neuschwan­stein se nachází v Bavorsku! Úchvatné říční krajiny a třpytící se hladiny jezer, mystické lesy a proslu­něné vinohrady - to všechno je Bavorsko. A samo­zřejmě také nejvyšší hora Německa Zugspitze.

Na mnohých oblíbených turistických stezkách, jako například Romantické stezce (Romantische Strasse), Hradní stezce (Burgenstrasse) nebo Německé alpské stezce (Deutsche Alpenstra­sse), můžete objevovat krásy rozmanité krajiny.

O Bavorsku

Bavorsko se nachází v srdci Evropy. Leží na jihu Německa na hranicích se Švýcarskem, Rakouskem a Českou republikou. S více než 70 000 čtverečními kilometry je největší a zároveň nejatraktivnější z 16 německých spolkových zemí. To ostatně potvrzuje i 26 milionů hostů, kteří Bavorsko každoročně navštíví a díky nimž je tato spolková země nejvyhledávanějším prázdninovým a turistickým cílem v Německu.

Mnichov
Řezno
Bamberg

Turistické cíle

Bavorsko - to jsou také četné malebné vesnice, středověká sídelní města a samozřejmě Mnichov, hlavní město Bavorska a metropole světového formátu. K Bavorsku patří i velkolepé zámky, barokní kostely, středověké kláštery a kdysi téměř nedobytné hrady - např. světově proslulý zámek Neuschwanstein krále Ludvíka II. a kostel Wieskirche (zařazený na seznam světového kulturního dědictví UNESCO; stejně jako římský obranný val Limes nebo města Würzburg, Bamberg či Řezno).

V Bavorsku se nachází přes 100 000 architektonických památek, více než 1 200 muzeí a sbírek a 40 prvotřídních divadelních a operních scén. Lákadlem jsou také tradiční akce jako například mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest, Landshutská veselka, pašijové hry v Oberammergau nebo norimberské vánoční trhy.

Rozmanitá nabídka

Aby Bavorsko dokázalo každoročně nadchnout tak vysoký počet návštěvníků, musí nabízet víc než "jen" půvabnou krajinu a kulturní rozmanitost. Velmi důležitá je i profesionální a kvalitní nabídka wellness, rodinných rekreací a letních i zimních pobytů v přírodě, stejně jako rozličné možnosti kulturního vyžití a jedinečná kulinářská nabídka, které uspokojí i návštěvníky přijíždějící do Bavorska na služební cesty.

Informujte se o dalších turistických cílech v Bavorsku

Kontakt

Bernard Bauer
Reprezentant Svobodného státu Bavorsko v ČR
+420 224 221 200
bauer(at)dtihk.cz

Informace:

Další informace získáte na www.bavorsko.eu a také u:

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Leopoldstrasse 146
80804 München
Tel.: +49 (0)89 2123970
Fax: +49 (0)89 21239799
E-mail: tourismus(at)bayern.inf