25 let česko-německého hospodářského úspěchu

Česko a Německo pojí jedinečný příběh hospodářského úspěchu v srdci Evropy. Oslavte společně s ČNOPK 25 let česko-německého hospodářského úspěchu. 25 let, které jste spoluutvářeli.

Když ČNOPK zahájila 16. dubna 1993 svou činnost, měla deset zaměstnanců a 191 členských firem. V té době se česká ekonomika nacházela v období převratných změn. V tomto turbulentním období byla spolupráce na institucionální úrovni pod záštitou ČNOPK obzvlášť důležitá.

Nyní, o 25 let později, je jasné, že hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Německem mají za sebou úspěšnou historii, která pokračuje i v současné době. ČNOPK jako moderní organizace poskytující služby, jejíž členská základna čítá 670 firem, zde hraje hlavní roli.

Letošní jubileum je určitě důvodem k oslavám. Zároveň je také příležitostí ohlédnout se za vývojem česko-německé spolupráce a činnosti ČNOPK v uplynulých 25 letech a zamyslet se nad tím budoucím. Příležitostí k tomu bude celá řada. ČNOPK po celý rok organizuje řadu společenských akcí a dalších aktivit a výročí se bude věnovat i ve svých publikacích.

Naši prémioví partneři

Historie ČNOPK

  • 1993–1998
  • 1999–2007
  • 2008–2011
  • 2012–2014
  • 2015–2017
  • 2018

1993–1998

1993 Založení ČNOPK jako nástupce Delegace německého hospodářství v České republice. Během prvního roku činnosti vzrostl počet členských firem ze 191 na 240.
1994Vychází první číslo ekonomického magazínu Plus (náklad 7000 výtisků, 34 stran)
1995 ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Messe Berlin v ČR
1998Počet členských firem se zdvojnásobil
ČNOPK slaví 5 let a pořádá první Letní slavnost v paláci Žofín, které se účastní 400 hostů

1999–2007

1999ČNOPK se stěhuje do nových prostor na Václavském náměstí
2002ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Společnosti na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH) v ČR
2003 ČNOPK slaví 10. výročí své činnosti
2007ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Svobodného státu Bavorsko v ČR

2008–2011

2008ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Německé turistické centrály v ČR
2009ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Veletrhy Brno v Německu
2010Založení společnosti AHK Services (100% dceřiná firma ČNOPK)
2011Založení regionální kanceláře v Ostravě a podpis kooperační smlouvy s Obchodní a průmyslovou komorou Řezno (IHK Regensburg) pro Horní Falc/Kelheim k založení společného regionálního zastoupení v Plzni
Téma roku „Energetická efektivita + mobilita"
První Oktoberfest ČNOPK - 500 hostů

2012–2014

2012Otevřený dopis Petru Nečasovi, premiérovi České republiky, ke střednímu odbornému vzdělávání
Téma roku „Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci"
201320. let činnosti ČNOPK
Spuštění pilotního projektu POSPOLU ke kooperativnímu vzdělávání v České republice
Zahájení iniciativy ČNOPK k posilování právní jistoty v České republice
2014Téma roku „Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost“

2015–2017

2015Téma roku „Průmysl 4.0 - rEvoluce probíhá“
2016Téma roku „Connect Visions to Solutions“
201715.06. - 20. letní slavnost v zahradě německého velvyslanectví v Praze - 1.100 hostů
23.09. - 4. Oktoberfest ČNOPK, předpolí Břevnovského kláštera - 1.600 hostů
Téma roku „Inteligentní infrastruktura"

2018

201825 let ČNOPK - 25 let česko-německého hospodářského úspěchu
TopTéma „Intelligentní infrastruktura“
 14.06. - Letní slavnost v v zahradě Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze - 1200 hostů

Náš mediální partner