25 let česko-německého hospodářského úspěchu

Česko a Německo pojí jedinečný příběh hospodářského úspěchu v srdci Evropy. Oslavte společně s ČNOPK 25 let česko-německého hospodářského úspěchu. 25 let, které jste spoluutvářeli.

 

Když ČNOPK zahájila 16. dubna 1993 svou činnost, měla deset zaměstnanců a 191 členských firem. V té době se česká ekonomika nacházela v období převratných změn. V tomto turbulentním období byla spolupráce na institucionální úrovni pod záštitou ČNOPK obzvlášť důležitá.

Nyní, o 25 let později, je jasné, že hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Německem mají za sebou úspěšnou historii, která pokračuje i v současné době. ČNOPK jako moderní organizace poskytující služby, jejíž členská základna čítá 670 firem, zde hraje hlavní roli.

Letošní jubileum je určitě důvodem k oslavám. Zároveň je také příležitostí ohlédnout se za vývojem česko-německé spolupráce a činnosti ČNOPK v uplynulých 25 letech a zamyslet se nad tím budoucím. Příležitostí k tomu bude celá řada. ČNOPK po celý rok organizuje řadu společenských akcí a dalších aktivit a výročí se bude věnovat i ve svých publikacích.

Naši prémioví partneři

Historie ČNOPK

  • 1993–1999
  • 2000–2009
  • 2010–2012
  • 2013–2015
  • 2016–2018

1993–1999

1993 Založení ČNOPK jako nástupce Delegace německého hospodářství v České republice. Během prvního roku činnosti vzrostl počet členských firem ze 191 na 240.
1995 ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Messe Berlin v ČR
1998Počet členských firem se zdvojnásobil
1999ČNOPK se stěhuje do nových prostor na Václavském náměstí

2000–2009

2002ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Společnosti na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH) v ČR
2003 ČNOPK slaví 10. výročí své činnosti
2007ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Svobodného státu Bavorsko v ČR
2008 ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Německé turistické centrály v ČR
2009ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Veletrhy Brno v Německu

2010–2012

2010Založení společnosti AHK Services (100% dceřiná firma ČNOPK)
2011Založení regionální kanceláře v Ostravě a podpis kooperační smlouvy s Obchodní a průmyslovou komorou Řezno (IHK Regensburg) pro Horní Falc/Kelheim k založení společného regionálního zastoupení v Plzni
Téma roku „Energetická efektivita + mobilita"
První Oktoberfest ČNOPK - 500 hostů
2012Otevřený dopis Petru Nečasovi, premiérovi České republiky, ke střednímu odbornému vzdělávání
Téma roku „Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci"

2013–2015

201320. let činnosti ČNOPK
Spuštění pilotního projektu POSPOLU ke kooperativnímu vzdělávání v České republice
Zahájení iniciativy ČNOPK k posilování právní jistoty v České republice
2014Téma roku „Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost“
2015  Téma roku „Průmysl 4.0 - rEvoluce probíhá“

2016–2018

2016Téma roku „Connect Visions to Solutions“
201715.06. - 20. letní slavnost v zahradě německého velvyslanectví v Praze - 1.100 hostů
23.09. - 4. Oktoberfest ČNOPK, předpolí Břevnovského kláštera - 1.600 hostů
Téma roku „Inteligentní infrastruktura"
201825 let ČNOPK - 25 let česko-německého hospodářského úspěchu

Náš mediální partner