Kvalifikace zaměstnanců

ČNOPK Vám nabízí odborné semináře a workshopy na aktuální hospodářská témata, manažerské tréninky a inhouse školení, která jsou zaměřena na praxi a vycházejí z potřeb konkrétních společností.

© Getty Images/FangXiaNuo

Vzdělávání, kurzy, kvalifikace

Organizujeme také mezinárodně uznávanou zkoušku z hospodářské němčiny (PWD). Připravíme a pomůžeme Vám realizovat vzdělávací programy podle vzoru německého duálního vzdělávání. Od roku 2008 ČNOPK exkluzivně nabízí pod značkou EUREM rekvalifikační kurz Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Vedle toho od začátku roku 2018 realizujeme také vzdělávací projekt spolkového ministerstva životního prostředí Young Energy Europe.

European EnergyManager - Manažer pro energetiku

Česká Republika je jednou z 12 zemí EU, kde díky programu SAVE II a projektu EUREM.NET probíhají od roku 2008 vzdělávací kurzy Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Cílovou skupinou projektu jsou podniky a organizace, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energie a energetického managementu. Přidanou hodnotou je fakt, že opatření v oblasti energetické efektivity jsou zaměřena vždy přímo na potřeby firmy a proto je také více než 80 procent navrhovaných opatření skutečně zrealizováno. » více

Young Energy Europe - Energy Scouts ve Vaší firmě!

Young Energy Europe je určena výrobním podnikům a jejich mladým zaměstnancům. V rámci tohoto projektu se účastníci naučí odhalovat rezervy v oblasti úspor energie a zdrojů a samostatně navrhnou opatření na konkrétní úspory v jejich podniku. Mladí Energy Scouts by měli iniciovat opatření k úsporám a tím současně pomáhat svým firmám realizovat politiku ochrany klimatu. » více

Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny (PWD)

ČNOPK nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Zkouška z hospodářské němčiny je určena všem, kteří chtějí získat oficiální a mezinárodně platný certifikát potvrzující velmi dobré znalosti hospodářského jazyka (min. úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). » více