Young Energy Europe - školení v oblasti energetických úspor

„Průmyslově orientovaná Česká republika má v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany klimatu velký potenciál. Nejprve roste tlak na průmysl, aby šetřil energii a vyráběl šetrněji, s ohledem na životní prostředí. Iniciativa Young Energy Europe upozorňuje na toto téma a nabízí konkrétní řešení,“ vysvětlil René Harun, zastupující ředitel ČNOPK.

© Getty Images/weerapatkiatdumrong

Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí bezplatný kurz v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Účastníci kurzu obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie.

Projekt Young Energy Europe je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.

V Německu je projekt realizován ve spolupráci s obchodními a hospodářskými komorami již od roku 2014, celkem bylo vyškoleno více jak 5000 zaměstnanců z 1500 firem. V roce 2018 se projekt rozšířil do čtyř zemí Evropy – České republiky, Maďarka, Bulharska a Řecka. Koordinátorem projektu je DIHK Service GmbH, dceřinná společnost DIHK e.V. (Německý obchodní sněm). Webové stránky projektu: http://young-energy-europe.eu/

"Díky účasti v kurzu Young Energy Europe 2018 jsem poznal spoustu zajímavých lidí, jak v okruhu přednášejících tak i mezi účastníky kurzu. Během přednášek jsem načerpal nové informace z oborů ekologie, ochrana klimatu, využití vody a cirkulární ekonomiky a zjistil jsem, že úzce souvisí s energetikou. Velice děkuji za výbornou organizaci a vysokou úroveň přednášek. Účast na kurzu rozhodně doporučuji."
Jan Kuzdas / Agrostroj Pelhřimov, a.s. - absolvent kurzu YEE 2018

Cíle projektu Young Energy Europe

 • Odkrytí skrytých či nevyužitých potenciálů úspor energie
 • Zvýšení energetické účinnosti a efektivity využívání zdrojů
 • Zvýšení synergických efektů ve firmách
 • Posílení povědomí o životním prostředí a ochraně klimatu
 • Podpora výměny know-how a zkušeností

Výhody pro Váš podnik

 • Identifikujte žrouty energie a snižte dlouhodobě své náklady
 • Zmenšete stopu CO2, kterou za sebou Váš podnik zanechává
 • Nabídněte svým zaměstnancům atraktivní možnost dalšího vzdělávání
 • Bezplatná kvalifikace „Energie-Scout“ prostřednictvím ČNOPK
 • Prakticky orientovaná kvalifikace (zpracování vlastního projektu, zapůjčení měřicích přístrojů zdarma)

Cílová skupina pro kvalifikaci Energy-Scouts

 • Začínající a mladí pracovníci ve věku 20 - 35 let
 • Jeden kurz je určen pro 20-30 osob, za 1 firmu dvou až tříčlenné týmy
 • Pro účast na kurzu není stanovena žádná konkrétní odborná specializace
 • Kurz není určen pro poradenské firmy a poradce, neziskové organizace, města a obce

Průběh a obsah kurzu

5ti denní školení

Během jednotlivých školicích dnů získají účastníci informace a rozšíří si své znalosti v následujících oblastech:

 • ochrana klimatu
 • energetický management provozu, provozní technologie
 • možnosti optimalizace a úspor energie
 • obnovitelné zdroje energie
 • energetická efektivita budov, vytápění/chlazení/větrání
 • osvětlení, stlačený vzduch
 • efektivita zdrojů - odpady/oběhové hospodářství, management a spotřeba/úspora vody
 • podniková mobilita
 • výpočty hospodárnosti, návratnosti, úspor CO2, možnosti financování projektů
 • soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management

Praktická část

V průběhu kurzu účastníci navrhnou a zrealizují ve svém podniku projekt energetických úspor. Pro práci na praktickém projektu v oblasti energetických úspor je k zapůjčení sada kvalitních měřicích přístrojů.

Prezentace energeticky úsporných projektů

V rámci posledního dne kurzu se prezentují praktické projekty na společném workshopu. Tím je účastníkům umožněno profitovat i ze zkušeností z ostatních firem a získat další podněty k samostatnému hledání dalších potenciálů úspor. Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování kurzu, bude vyhlášen nejlepší projekt.

ČNOPK realizuje v letech 2018 – 2020 celkem tři kurzy.

1. ročník 2018

V roce 2018 v České republice úspěšně proběhl první ročník vzdělávacího programu Young Energy Europe. V prvním ročníku bylo vyškoleno celkem 26 Energy Scouts z 10 firem.

Projekty 2018

Harmonogram školení 2018

Seznam lektorů 2018

Kurz byl zahájen 4. září 2018 a zúčastnili se ho zástupci následujících firem:
Adient Czech Republic k.s., Agrostroj Pelhřimov, a.s., Bidfood Czech Republic s.r.o., Continental Automotive Czech republic s.r.o., Fibertec Štětí s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Kermi s.r.o., Lear Corporation Hranice Czech Republic s.r.o., Lear Corporation Czech Republic s.r.o., Magna Exteriors s.r.o.

12. prosince 2018 byl kurz ukončen prezentací praktických projektů. Budoucí Energy Scouts navrhli ve svých firmách energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:

 • Management vody
 • Využití odpadního tepla z výroby stlačeného vzduchu pro ohřev vody
 • Mobilita - alternativní zdroje k naftovým motorům
 • Využití odpadního tepla z kompresorů
 • Úspora stlačeného vzduchu
 • Retence a využití šedé vody jako vody užitkové
 • Úsekové měření vody a návrh úsporných opatření
 • Optimalizace osvětlení venkovního přístřešku
 • Úspora třídění odpadů/zacházení s odpady
 • Podniková mobilita/ motivace zaměstnanců ke snižování energie
 • Výměna osvětlení energocenter

V roce 2018 zvítezil tým společnosti Lear Corporation Czech Republic s.r.o. z Ostrova u Stříbra, který se v rámci svého projektu zabýval podnikovou mobilitou a motivací zaměstnanců ke snižování energie. V rámci projektu byla rozšířena podniková autobusová doprava o další spoje, které přepraví na 80 zaměstnanců. Tím společnosti ročně ušetří 143 tun emisí CO2 z aut, kterými by zaměstnanci jinak do práce jezdili. Návratnost projektu je téměř okamžitá a reálná úspora dosahuje až 5 milionů korun ročně.

Druhým oceněným byl projekt týmu Agrostroj Pelhřimov, který se zabýval využitím odpadního tepla při výrobě stlačeného vzduchu. Návratnost projektu je pouze něco málo přes jeden rok, zpětně získané teplo z kompresorů přitom činí 641 MWh/rok a přinese úsporu 127 tun emisí CO2 ročně. Na třetím místě se pak společně umístily tým firmy Bidfood s projektem z oblasti podnikové mobility a tým z Adient, který se zabýval možnými úsporami vody ve své firmě.

» Fotogalerie 2018

» Prezentace závěrečných prací a slavnostní zakončení prvního ročníku kurzu Young Energy Europe, 12.12.2018

2. ročník 2019

Seznam lektorů 2019

Harmonogram školení 2019

Kurz byl zahájen 16. dubna 2019 a zúčastnili se ho zástupci následujících firem: Adient Czech Republic k.s., Kaufland Česká republika v.o.s, Madeta a.s. – závod Jindřichův Hradec, Madeta a.s. – závod Planá nad Lužnicí, CBRE Global Workplace Solution s.r.o., AFSI Europe s.r.o., AV MEDIA EVENTS, a.s., Kuoni Global MICE, Brose CZ spol. s.r.o., CEJIZA s.r.o., Jihomoravské inovační centrum, ZPS Slévarna a.s.

9. října 2019 byl kurz ukončen prezentací praktických projektů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Budoucí Energy Scouts navrhli ve svých firmách energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:

• Výměna spotřebičů v gastroprovozu

• Modernizace venkovního osvětlení

• Komplexní balíček úsporných opatření – úspory vody, mobilita, osvětlení

• Nahrazení alkalických baterií AAA za nabíjecí baterie

• Zavedení energetického managementu

• Úspora energie na eventech

• Digitalizace – úspora kancelářského papíru

• Využití dešťové vody

• Fotovoltaika na bytovém domě

• Modernizace technologie

V roce 2019 zvítězil tým společnosti Madeta a.s. – závod Planá nad Lužnicí, který se v rámci svého projektu možnými úsporami energie a zdrojů za minimum investic. Pro svůj projekt si v rámci úsporného balíčku zvolili úspory vody, výměnu osvětlení a mobilitu zaměstnanců. Po realizaci opatření dosáhnou úspory 81 900l vody za rok, díky novému konceptu svozu do závodu 39,88 t Co2 ročně a výměnou osvětlení 18, 27 t Co2 ročně.

Druhým oceněným byl projekt týmu Brose CZ spol. s.r.o., který se zabýval využitím dešťové vody. Na třetím místě se pak společně umístil tým společností AV MEDIA EVENTS, a.s. a Kuoni Global MICE, který se zabýval možnými úsporami na eventech a úsporou kancelářského papíru.

» Fotogalerie 2019

» Prezentace závěrečných prací a slavnostní zakončení druhého ročníku kurzu Young Energy Europe, 9.10.2019

3. ročník 2020 – poslední volná místa