Pracovní skupiny

Na zasedáních pracovních skupin se projednávají aktuální politická, hospodářská a právní témata, která zajímají naše členské firmy. V centru pozornosti jsou hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Německem.

© iStock.com/jacoblund

Činnost a cíle

Pracovní skupiny jsou diskuzním fórem a zároveň platformou pro výměnu zkušeností a informací. K účasti na jednáních pracovních skupin je zván každý, kdo se chce aktivně podílet na řešení aktuálních problémů. Pravidelně informujeme o výsledcích jejich práce veřejnost a zastupujeme zájmy členských firem při jednání s politickými představiteli i zástupci hospodářství obou zemí.

Vzdělávání

Ustavující zasedání pracovní skupiny ke vzdělávání se koná v pondělí 20. srpna 2018 v 15.30 hod. v ČNOPK.

Jednací jazyk: čeština

Přihláška na zasedání

Doprava a logistika

Výměna názorů a zkušeností mezi logistickými firmami a výrobními (popř. dalšími) firmami může pomoci zlepšit situaci v celém odvětví logistiky. ČNOPK chce k takové diskuzi přispět a proto vytvořila pracovní skupinu Transport & logistika. Logistika je jedním z nejdůležitějších odvětví českého hospodářství. Na trhu působí i mnoho německých firem. Rámcové hospodářské podmínky se často mění a tato branže musí neustále čelit novým výzvám.

Příští zasedání:

Právo a daně

Reformy pracovního, obchodního a daňového práva vedou v České republice k rozsáhlým změnám zákonů. Tyto změny pak vyvolávají řadu otázek nejen u našich členských firem. V pracovní skupině Právo & daně mohou členové ČNOPK diskovat s profesionály o svých problémech a společně nacházet jejich řešení.

Příští zasedání: 25. září 2018 v 16:00 hod. v ČNOPK