25 let Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Česko a Německo pojí jedinečný příběh hospodářského úspěchu v srdci Evropy. Oslavte společně s ČNOPK 25 let česko-německého hospodářského úspěchu. 25 let, které jste spoluutvářeli.

Když ČNOPK zahájila 16. dubna 1993 svou činnost, měla deset zaměstnanců a 191 členských firem. V té době se česká ekonomika nacházela v období převratných změn. V tomto turbulentním období byla spolupráce na institucionální úrovni pod záštitou ČNOPK obzvlášť důležitá.

 

 

 

 

Nyní, o 25 let později, je jasné, že hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Německem mají za sebou úspěšnou historii, můžeme říci „Echt dobrý DEal“. ČNOPK jako moderní organizace poskytující služby, jejíž členská základna čítá již 680 firem, zde hraje hlavní roli. 25 let ČNOPK znamená každý rok 40 akcí pro 6.000 hostů, 900 článků v médiích a přes 10.000 poskytnutých služeb v oblasti byznysu a veletrhů.

ČNOPK je již celé čtvrtstoletí výhybkou udávající směr česko-německého hospodářství.

 

 

Bernard Bauer, od roku 2006 výkonný člen představenstva ČNOPK

„To opravdu sedí, pro podniky jsme něco jako výhybka. Když si jen vzpomenu na začátky v 90. letech, kolik informací a podpory jsme firmám denně poskytovali. A přesto by mě tehdy ani ve snu nenapadlo, že dnes budeme společně slavit takové úspěchy a že se z nás – Česka a Německa – stane to, čím dnes jsme: strategičtí partneři ve světě byznysu zítřka.“

Videa k našemu výročí

25 let ČNOPK

Výroční tramvaj 25 ČNOPK

Naši prémioví partneři a náš mediální partner

Historie ČNOPK

  • 1993–1997
  • 1998–2002
  • 2003–2007
  • 2008–2010
  • 2011–2012
  • 2013–2014
  • 2015–2017
  • 2018

1993–1997

1993Založení ČNOPK jako nástupce Delegace německého hospodářství v České republice. Během prvního roku činnosti vzrostl počet členských firem ze 191 na 240.
1994Vychází první číslo ekonomického magazínu Plus (náklad 7000 výtisků, 34 stran)
1995ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Messe Berlin v ČR

1998–2002

1998Počet členských firem se zdvojnásobil
ČNOPK slaví 5 let a pořádá první Letní slavnost v paláci Žofín, které se účastní 400 hostů
1999ČNOPK se stěhuje do nových prostor na Václavském náměstí
2002ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Společnosti na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH) v ČR

2003–2007

2003 ČNOPK slaví 10. výročí své činnosti
2007 ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Svobodného státu Bavorsko v ČR

2008–2010

2008ČNOPK se stává oficiálním zastoupením Německé turistické centrály v ČR
2009ČNOPK se stává oficiálním zastoupením veletržní společnosti Veletrhy Brno v Německu
2010Založení společnosti AHK Services (100% dceřiná firma ČNOPK)

2011–2012

2011Založení regionální kanceláře v Ostravě a podpis kooperační smlouvy s Obchodní a průmyslovou komorou Řezno (IHK Regensburg) pro Horní Falc/Kelheim k založení společného regionálního zastoupení v Plzni
Téma roku „Energetická efektivita + mobilita"
První Oktoberfest ČNOPK - 500 hostů
2012Otevřený dopis Petru Nečasovi, premiérovi České republiky, ke střednímu odbornému vzdělávání
Téma roku „Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu a inovaci"

2013–2014

201320. let činnosti ČNOPK
Spuštění pilotního projektu POSPOLU ke kooperativnímu vzdělávání v České republice
Zahájení iniciativy ČNOPK k posilování právní jistoty v České republice
2014Téma roku „Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost“

2015–2017

2015Téma roku „Průmysl 4.0 - rEvoluce probíhá“
2016Téma roku „Connect Visions to Solutions“
29.11. - Winners' Night v Galerii Mánes
201715.06. - 20. letní slavnost v zahradě německého velvyslanectví v Praze - 1.100 hostů
23.09. - 4. Oktoberfest ČNOPK, předpolí Břevnovského kláštera - 1.600 hostů
Téma roku „Inteligentní infrastruktura"
23.11. - Winners' Night in Galerii Mánes

2018

201825 let ČNOPK - 25 let česko-německého hospodářského úspěchu
TopTéma „Intelligentní infrastruktura“
14.06. - Letní slavnost v v zahradě Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze - 1200 hostů

NEWS 1993 - Ohlasy v médiích

Imprese

Weihnachts-Jour-Fixe 2017
Tradiční plavba po Vltavě 2016, na palubě 250 členů a přátel ČNOPK