60. mezinárodní strojírenský veletrh: MSV nemůžeme vynechat, říkají němečtí strojaři

Průmyslové velmoci Česko a Německo mají podobné strojírenské jádro. Brněnský MSV je proto pro německé strojírenské a automobilové firmy hlavní veletržní událostí ve střední a východní Evropě. Na jubilejní 60. ročník jich zavítalo 241. Jsou mezi nimi nováčci, ale také firmy, které do Brna jezdí už několik desítek let. Letošek přinese i jeden unikát, třímetrový robot z Německa vytesá sochu Masaryka.

„S téměř 250 vystavovateli je Německo největším zahraničním vystavovatelem na MSV, c ož odráží úzké propojení mezi německým a českým průmyslem a bilaterálním obchodem,“ říká generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Zhruba každý sedmý vystavovatel tedy do Brna přijíždí ze Spolkové republiky. Zastoupeno na veletrhu je téměř 6 00 německých značek. Oborově reprezentují zejména elektroniku, automatizaci a měřicí techniku, obráběcí a tvářecí stroje a přesné nástroje. Mnohé německé značky jsou stálicemi brněnské strojírenské výstavy – firmy Wafios, Trumpf nebo třeba Rösler Oberfläc hentechnik se na výstavišti prezentovaly už před 25 lety a německý technologický koncern Siemens zatím nevynechal ani jeden ročník.

„Strojírenský veletrh je skvělou příležitostí pro navázání nových a upevnění stávajících kontaktů se zákazníky,“ říká jednatel firmy Maxion Jänsch & Ortlepp Hartmut Ortlepp. Tento německý výrobce vrtacích strojů se na brněnském výstavišti prezentuje už podesáté. Dlouholetá tradice veletrhu láká také nové vystavovatele, asi čtvrtina z těch německých se letos účastní vůbec poprvé. Oficiální účast má opět Bavorsko a na společném stánku „Mitteldeutschland” se představují podniky ze tří spolkových zemí středního Německa – Durynska, Saska a Saska-Anhaltska.

Kulatá výročí

Letošní jubilejní veletrh vybízí k bilancování. „Slavíme 100 let republiky, MSV má 60 let, 25. výročí ale slaví také Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Veletrhy Brno jsou zakládajícím členem naší komory a od roku 2009 je také oficiálně zastupujeme v Německu. Ohlížíme se tedy za dlouholetou úzkou a produktivní spoluprací, během níž jsme otevřeli stovkám německých a českých firem cestu ke společnému obchodu a rozpoutali diskuzi o zásadních tématech jako Průmysl 4.0,“ shrnuje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Jako hlavní partner veletrhu uspořádala ČNOPK na brněnském výstavišti v roce 2015 konferenci „Fórum Průmysl 4.0“, které se účastnili přední odborníci a technologické firmy, a dala tím v tuzemsku prvotní podnět k tomu, strategicky se zabývat nastupující čtvrtou průmyslovou revolucí. Průmysl 4.0 zůstává hlavním tématem veletrhu také letos a německá technologická špička se opět sj la do Brna, aby na výstavišti představila nejnovější trendy v průmyslové výrobě. Příkladem je světový lídr průmyslové robotiky Kuka. Vyslal robota, který v průběhu veletrhu vytvoří dvoumetrovou repliku sochy T. G. Masaryka, jež v pavilonu stála při jeho otevření v roce 1928.

Stroje a auta vládnou vzájemnému obchodu

Třetina česko-německého obchodu připadá na stroje, motorová vozidla a jejich součástky. Objem výměny těchto klíčových komodit se loni vyšplhal na rekordní 28,9 miliardy eur a meziročně tak vzrostl o 6,8 procenta. Čísla za první pololetí letošního roku navíc ukazují, že růstový trend pokračuje i nadále. Podobná průmyslová struktura obou zemí tak stále nabízí řadu nových obchodních příležitostí, a to zejména v odvětvích ekotechnika, elektrotechnika či automatizační technika.

Tabulka: Česko-německý zahraniční obchod se stroji, motorovými vozidly a jejich díly
(Zdroj : Německý statistický úřad )

dovoz z ČR (mld. €vývoz do ČR (mld. €)objem (mld. €)
2016
stroje (GP09-28)5,45,611,0
motorová vozidla a díly (GP09-29)10,45,616,0
česko-německý obchod celkem 42,238,180,3
2017
stroje (GP09-28)5,75,911,6
motorová vozidla a díly (GP09-29) 11,36,017,3
česko-německý obchod celkem46,141,787,8

Kontakt:
Barbara Vávra

Tel.: +420 221 490 334
E-mail: vavra(at)dtihk.cz                            

Back