Bernard Bauer v Lidových novinách: „Doby, kdy jste byli montovnou, jsou pryč”

V České republice působí na šest tisíc německých firem. Investovaly zde v 90. letech hlavně kvůli vysoce technicky kvalifikované pracovní síle. Dnes ale naopak bojují s jejím dramatických nedostatkem. ČNOPK a mnoho jejích členských firem se už více než 12 let marně pokouší do učňovského vzdělávání systémově vnést povinnou praxi.

O tomto tématu a také o spolupráci s vládou, podpoře elektromobility a angažovanosti německých firem v oblasti výzkumu a vývoje hovořil šéf ČNOPK Bernard Bauer v rozhovoru pro Lidové noviny.

Back