Energy Scouts šetří životní prostředí i náklady na energie

Souběžně s probíhající klimatickou konferencí v polských Katovicích, kde země jednají o zvyšování národních emisních cílů, představili v Praze projekty úspor energie první Energy Scouts, kteří prošli vzdělávacím kurzem Young Energy Europe (YEE). Vítězným projektem se stal návrh zefektivňující podnikovou mobilitu. Kurz, který na podzim spustila Česko-německá obchodní a průmyslová komora, učí mladé zaměstnance odhalit skryté rezervy úspor energie v podnicích.

Výrazně snížit uhlíkovou stopu podniku se podařilo vítěznému projektu kurzu YEE, který vybrala porota na slavnostním zakončení 12. prosince. „Rozšířili jsme mimo jiné podnikovou autobusovou dopravu o další spoje, které přepraví na 80 zaměstnanců. Navrženými opatřeními ročně ušetříme 143 tun emisí CO2 z aut, kterými by zaměstnanci jinak do práce jezdili,“ objasnila oceněná Lucie Fialová z firmy Lear Corporation z Ostrova u Stříbra, která vítězný projekt vypracovala spolu s Kateřinou Kleinovou a Vendula Vokrouhlíkovou. Návratnost projektu je přitom téměř okamžitá a reálná úspora dosahuje až 5 milionů korun ročně.

Vedle příspěvku k ochraně klimatu je energetická účinnost významným faktorem hospodárnosti každého podniku. Často se přitom jedná o poměrně jednoduchá řešení,“ říká René Harun z ČNOPK, a dodává: „Energy Scouts ve svých podnicích zavádí chytrá řešení s velkou perspektivou.

Druhým oceněným byl projekt Jana Kuzdase z firmy Agrostroj Pelhřimov, který se zabýval využitím odpadního tepla při výrobě stlačeného vzduchu. Návratnost projektu je pouze něco málo přes jeden rok, zpětně získané teplo z kompresorů přitom činí 641 MWh/rok a přinese úsporu 127 tun emisí CO2 ročně.

Na třetím místě se pak společně umístily tým firmy Bidfood s projektem z oblasti podnikové mobility a tým společnosti Adient, který se zabýval možnými úsporami vody ve své firmě. Celkově bylo představeno deset energeticky úsporných projektů a certifikát Energy Scout si odneslo 24 účastníků.

První ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos na podzim. Během pěti školicích dnů Energy Scouts získali informace z oblastí ochrana klimatu, energetický management, technická opatření pro energetické úspory, vliv lidského faktoru, efektivita zdrojů či podniková mobilita. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazeny i bloky měkkých dovedností – projektový management, podniková komunikace a prezentace. Na kurzu se podílelo celkem 13 lektorů a probíhal v prostorách ČNOPK, Národní technické knihovny a Škoda Auto, kde byla součástí také prohlídka závodu zaměřená na energetická opatření.

O Young Energy Europe
Young Energy Europe (YEE) cílí na průmyslové podniky či jiné energeticky náročné provozy. Mladí pracovníci (do 35 let) se v něm naučí odhalit skryté rezervy úspor energie ve svých firmách a stanou se ambasadory ochrany klimatu.

YEE běží paralelně ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka se zapojilo i Bulharsko, Řecko a Maďarsko. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).

V současné době probíhá přihlašování do dalšího ročníku. Kurz je zdarma, kapacita je omezena na 30 osob.

více informací o YEE

 

Kontakt: Dita Šépková
tel.: +420 221 490 350
e-mail: sepkova(at)dtihk.cz


Foto © Jaromír Zubák

Back