Síť německých zahraničních hospodářských komor slaví 125 let

Prezident DIHK Eric Schweitzer: „Příspěvek německých zahraničních hospodářských komor pro EU a její vnitřní trh je dnes mnohem důležitější než kdykoliv předtím.“

Síť německých zahraničních hospodářských komor (AHK), kterou zastřešuje Německý sněm obchodních a průmyslových komor (DIHK), letos slaví 125 let od svého vzniku. V současné době německé zahraniční komory působí na 140 místech v 92 zemích. První AHK byla založena v roce 1894 v Bruselu jako Německá obchodní komora. V současnosti nese název AHK debelux a její působnost zahrnuje tři trhy – německý, belgický a lucemburský. Ve čtvrtek 16. května 2019 oficiálně oslaví své jubileum. Oslav se zúčastní německý ministr hospodářství Peter Altmaier, místopředseda belgické vlády Kris Peeters a lucemburský ministr financí Pierre Gramegna.

Síť zahraničních komor se v uplynulých 125 letech neustále rozrůstala. V současné době AHK zastupují německé hospodářství skoro ve všech regionech světa a pomáhají při prvním kontaktu a řešení problémů. Zároveň propojují mnoho členů z hostitelských zemí s firmami po celém světě. Celkem AHK sdružují v 92 zemích na 140 místech více než 50 000 členů. V síti zahraničních komor působí na 2200 podnikatelů v čestné funkci. 2000 zaměstnanců zahraničních komor po celém světě v loňském roce zpracovalo více než 300 000 dotazů firem. „Tato čísla jsou ohromující a jsme na ně hrdi,“ říká prezident DIHK Eric Schweitzer, který ve čtvrtek v Bruselu společně s baronem Didier Matray, prezidentem AHK debelux, zahájí slavnostní akt. „Zároveň nás ale také zavazují k tomu, abychom neustále zvyšovali kvalitu služeb a intenzivně pečovali o lokální kontakty s důležitými představiteli hospodářství a politiky. Zásadní roli při tom hraje podpora německého ministerstva hospodářství.“

I přes jednotný evropský vnitřní trh mají v současnosti AHK v Evropě svůj význam. „EU je pro hospodářství velmi důležitá. Potvrzují to průzkumy prováděné v DIHK i v síti zahraničních komor,“ uvedl Schweitzer. „V posledním průzkumu dvě třetiny dotázaných uvedly, že EU je lepší než její pověst. A také se domnívají, že právě vnitřní trh, společná měna a evropská obchodní politika jsou nepostradatelnou součástí jejich podnikání.“

Více informací (německy a anglicky) na https://125jahre.ahk.de/

125 Jahre AHK-Netzwerk - Film k jubileu

Back