Odborná stáž v ČNOPK

Nabízíme možnost absolvování dobrovolnické stáže v těchto odděleních:

© iStock.com/PeopleImages

Poradenství pro investory & právo

Jako praktikant/ka v oddělení Poradenství pro investory & právo máte možnost podílet se na činnosti tohoto oddělení a získat tak přehled nejen o práci bilaterální zahraniční komory, ale také o problematice investičních pobídek, přeshraničního výkonu prací a dalších právních aspektech stěžejních pro německé investory v ČR.

Profil uchazeče/uchazečky

 • student/ studentka VŠ s ekonomickým nebo právním zaměřením
 • schopnost týmové práce, vlastní iniciativa a samostatný způsob práce
 • dobré znalosti MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • velmi dobrá znalost německého a českého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou
 • předchozí praxe výhodou

Úkoly

 • zpracování dotazů německých a českých firem k ekonomickým a právním tématům
 • rešerše dat a vyhledávání informací
 • vytváření databází a příprava podkladů
 • spolupráce při vytváření analýz trhu a investičních studií
 • administrativní podpora oddělení

Zastoupení veletržních společností

Česko-německá obchodní a průmyslová komora již více než 20 let oficiálně zastupuje veletržní společnost Messe Berlin a Spielwarenmesse v České republice.

Jako praktikant/ka v oddělení Zastoupení veletržních společností máte možnost získat zkušenosti v oblasti marketingu a obchodu a seznámit se blíže s činností oficiálních zastoupení zahraničních veletržních společností.

Profil uchazeče/uchazečky

 • student/ka VŠ se zaměřením na zahraniční obchod, cestovní ruch, ekonomii, sociální vědy
 • organizační talent
 • flexibilita, samostatnost, cílevědomost
 • komunikační schopnosti
 • dobré znalosti MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • velmi dobrá znalost českého a německého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou
 • zkušenosti z oblasti veletrhů výhodou

Úkoly

 • samostatná realizace veletržních projektů
 • odborná podpora vystavovatelů a odborných návštěvníků
 • akvizice nových vystavovatelů a odborných návštěvníků
 • zajištění online předprodeje vstupenek
 • spolupráce při přípravě tiskových a propagačních materiálů
 • administrativní podpora oddělení

Podpora odbytu a průzkum trhu

Jako praktikant/ka v oddělení Podpora odbytu a průzkum trhu si můžete v praxi ověřit své znalosti z oblasti mezinárodního marketingu a obchodní spolupráce. Budete se podílet na činnosti oddělení při zprostředkování obchodních kontaktů mezi českými a německými firmami a spolupracovat při přípravě a realizaci komorových akcí.

Profil uchazeče/uchazečky

 • student/studentka VŠ s ekonomickým či sociálně­-vědním zaměřením
 • organizační talent
 • spolehlivost, samostatnost, odolnost vůči zátěži
 • dobré znalosti MS-Office (Word, Excel, Power Point)
 • velmi dobrá znalost českého a německého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou
 • předchozí praxe v oboru výhodou

Úkoly

 • podpora při hledání českých a německých obchodních partnerů
 • podpora při organizaci delegací, konferencí a kooperačních burz
 • rešerše dat a vyhledávání informací
 • spolupráce při vytváření studií trhu
 • příprava podkladů a prezentací
 • administrativní podpora oddělení

aktuální nabídka

Žádost o stáž

V případě zájmu o stáž nebo o poskytnutí bližších informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu. Ve své žádosti uveďte, ve kterém oddělení a kdy chcete stáž absolvovat.

Žádost by měla zahrnovat:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s fotografií
 • vysvědčení či hodnocení z předchozích stáží

Žádosti prosím zasílejte v dostatečném časovém předstihu, přibližně 3-6 měsíců před zamýšleným zahájením stáže.

Stáž by měla být v délce minimálně tří měsíců.
Absolvování stáže je spojeno s honorářem.

Každý absolvent stáže obdrží potvrzení o absolvování stáže a její hodnocení.