Regionální kancelář Plzeň

Regionální zastoupení v Plzni slouží jako centrální kontaktní místo pro členy ČNOPK v západních Čechách a další firmy z regionu západní Čechy / východní Bavorsko, které mají zájem podílet se na česko-německé hospodářské spolupráci.

210 let přeshraniční spolupráce

22. listopadu slavili firmy, partnerské instituce a zástupci politiky v Plzni celkem 210 let úspěšného fungování komor. Tři letošní jubilea Obchodní a průmyslové komory Regensburg (175 let), ČNOPK (25 let) a Regionální kanceláře Plzeň (10 let) potvrzují dlouholetou přeshraniční spolupráci v oblasti hospodářství. Na slavnostní akci se diskutovalo o současné situaci a perspektivách společného hospodářského prostoru západní Čechy-východní Bavorsko. Pro tento region je zásadní oblastí infrastruktura – a to jak dopravní, tak digitální. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard potvrdil nutnost držet krok s nejnovějším vývojem: „Digitalizace je stejně důležitá jako elektrifikace na počátku minulého století.“ A domnívá se, že je a bude rozhodující pro prosperitu společného regionu. „Abychom umožnili inovace a další růst, potřebujeme fungující digitální infrastrukturu, transfer technologií mezi univerzitou a firmami a také pracovníky s odpovídající kvalifikací,“ potvrdil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Kromě digitálních propojení je třeba také zvýšit kvalitu dopravního spojení. „Železniční spojení mezi Prahou a Mnichovem je ve stejném stavu jako přes 100 lety,“ okomentoval situaci Josef Bernard a doplnil, že je třeba trasu plně elektrifikovat, aby se doba jízdy zkrátila ze současných šesti na čtyři hodiny. Vzdálenost k sousedům se zatím zkrátila alespoň v myslích podnikatelů i jejich spolupracovníků. Pro Martina Kořínka, jednatele firmy Grammer CZ, jsou symbolické výroky jeho zaměstnanců: „Dnes už nejezdíme do Německa, ale do Amberku." » Video


© Regionalbüro Pilsen
Mezioborové setkání firem v Plzni

Regionální kancelář Plzeň je provozována ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg pro Horní Falc / Kelheim. Prostřednictvím společné Regionální kanceláře v Plzni je firmám v západních Čechách a východním Bavorsku poskytována široká nabídka odborného poradenství od vstupu na sousední trh až po konkrétní zprostředkování kontaktů. Naše kancelář zároveň představuje platformu pro setkávání a výměnu zkušeností nejenom mezi firmami, ale také mezi vědeckou a hospodářskou sférou.

Úlohy a činnosti

  • kontaktní místo pro členy ČNOPK ze západních Čech a regionální firmy, které se o členství v ČNOPK zajímají
  • poradenství a poskytování individuálních služeb při vstupu na německý trh a rozvoji česko-německých obchodních aktivit
  • podpora vzájemné spolupráce českých a německých firem v regionu (se zaměřením především na oblast západních Čech / východního Bavorska)
  • transfer technologií – regionální i přeshraniční – kooperační partner Západočeské univerzity v Plzni, zprostředkování kontaktu s vědeckými pracovníky a výzkumnými instituty, odborné a networkingové akce, individuální zprostředkování kontaktů
  • téma zajištění kvalifikovaných pracovních sil a jejich další vzdělávání, informace o regionálním trhu práce, individuální HR studie, partner Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU, exkurze studentů do firem, pilotní projekty duálního vzdělávání v ČR, marketingové aktivity na středních školách a kariérních veletrzích v regionu, projekty dalšího vzdělávání
  • platforma pro česko-německou hospodářskou spolupráci ve vztahu k médiím, profesním svazům a regionálním politickým činitelům
  • organizování delegací, přeshraniční regionální témata (dopravní koncepty, průmyslová mapa regionu, spolupráce v oblasti vzdělávání, marketing zaměřený na získávání kvalifikovaných pracovníků)
© Regionalbüro Pilsen
Moderovaná diskuse se zástupci regionální politiky
© iStock.com/ipopba

Máte zájem o schůzku? Navštívíme Vás!

Rádi s Vámi projednáme Váš vstup do komory, případně Vám představíme možnosti spolupráce v rámci Vašeho stávajícího členství. Sdělte nám Váš preferovaný termín, rádi jej zohledníme při plánování našich cest po regionu.

online formulář