Debata před komunálními volbami 2018

Kdo se stane novým pražským primátorem a bude tak spoluurčovat budoucnost „chytré“ Prahy jako místa hospodářského dění v tématech jakými jsou infrastruktura, investice, urbanistický rozvoj a inovace ? ČNOPK spolu s pěti dalšími zahraničními komorami připravila na 12. září předvolební debatu ke komunálním volbám 2018 s kandidáty všech nejdůležitějších politických stran.
Nenechte si ji ujít!