říj 16

5th CEE Procurement & Supply Forum

16. října odstartuje v Praze již pátý ročník této akce, který naváže na úspěchy z předchozích let. Fórum se koná ve spolupráci s německou Asociací pro řízení materiálů, nákupů a logistiky (BME) - největší sdružení nákupčích v Evropě.

Stěžejní částí této odborné akce je „matchmaking“ - zprostředkování individuálních rozhovorů mezi vybranými nákupčími z Německa, Rakouska a Švýcarska a dodavateli z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí střední a východní Evropy.

Pro nezávazné přihlášení do matchmakingu vyplňte nejpozději do 28. 9. 2017 takzvaný „Supplier Template", který je ke stažení níže:

Supplier Template a profily nákupčích ke stažení

V rámci fóra bude dále probíhat řada přednášek, diskuzí, workshopů a krátkých oborových setkání „Meet and Greet“ věnovaných aktuálním tématům z oblasti nákupu, logistiky, financování a zahraničního obchodu. Hlavním cílem je však navázání osobního kontaktu mezi manažery a klíčovými pracovníky z obchodu či odbytu z německy mluvících zemí a zemí střední a východní Evropy. V roce 2017 jsme měli přes 200 účastníků a tento rok počítáme s ještě vyšším počtwm. Akce bude probíhat za přítomnosti médií.

PROGRAM FÓRA A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Nabízíme Vám také jedinečnou možnost cíleně prezentovat Vaši firmu a Vaše výrobky či služby jako sponzor akce (například formou stánku, informačních materiálů nebo loga na materiálech). V případě zájmu nás oslovte.

 


Zpět na seznam