říj 10 do říj 11

Obchodní rozhovory se zástupci firem ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko

AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora organizuje ve dnech 10. a 11. 10. 2018 obchodní rozhovory mezi českými firmami a firmami ze spolkové země Porýní-Vestfálsko. Tyto rozhovory se uskuteční v prostorách Česko-německé obchodní a průmyslové komory, případně dle domluvy v sídlech českých partnerů.

Německé firmy hledají v ČR nové obchodní partnery pro distribuci svých produktů na českém trhu, přímé zákazníky, kooperační partnery a dodavatele.

Seznam všech zúčastněných firem spolu s přehledem jejich produktového portfolia a záměru na českém trhu

Německé firmy:


Kooperační rozhovory: 

ČNOPK pro Vás organizuje individuální rozhovory se zástupci Vámi vybraných firem. 

Zpět na seznam