lis 05 do lis 08

Odborná zahraniční exkurze: Hudební nástroje „Made in Germany“ pro odběratele hudebních nástrojů a multiplikátory z České republiky

AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá ve spolupráci se Sdružením bavorských řemeslnických komor na podporu exportu (Bayern Handwerk International GmbH) odbornou exkurzi na téma „Hudební nástroje Made in Germany“.

Na programu 4-denní akce jsou prohlídky vybraných firem / výrobců hudebních nástrojů v Bavorsku a Sasku, a také dvě informační a kontaktní akce v Norimberku a Markneukirchenu, na kterých se můžete seznámit s hudebními nástroji dalších 30 německých firem.

Účast na programu exkurze je bezplatná, účastníci hradí pouze své vlastní náklady na dopravu do Norimberka a zpět, ubytování, cestovní pojištění a event. další osobní výlohy.

Přeprava v Německu (busem), stravování v rámci programu, doprovod ze strany ČNOPK a případné tlumočení NJ/ČJ je zajištěno a hrazeno organizátory.

Program exkurze

Cílová skupina:

  • obchodníci s hudebními nástroji
  • ředitelé / pověření zástupci orchestrů
  • profesionální hudebníci
  • experti z vysokých hudebních škol, akademií, konzervatoří
  • představitelé hudebních svazů

 

 

Zpět na seznam