lis 05 do lis 08

Odborná zahraniční exkurze: Hudební nástroje „Made in Germany“ pro odběratele hudebních nástrojů a multiplikátory z České republiky

AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá ve spolupráci se Sdružením bavorských řemeslnických komor na podporu exportu (Bayern Handwerk International GmbH) odbornou exkurzi na téma „Hudební nástroje Made in Germany“.

Místo konání

Německo (Bavorsko, Sasko)Bližší informace
Začátek akce
2018-11-05 | 00:00
Konec akce
2018-11-08 | 00:00
Přihláška

Přihláška ke stažení 

Kontakt:

Ing. Irena Novotná, tel. 221 490 316

Ivana Faustová, tel. 221 490 314

© www.fotolia.com/Ingo Bartussek

Na programu 4-denní akce jsou prohlídky vybraných firem / výrobců hudebních nástrojů v Bavorsku a Sasku, a také dvě informační a kontaktní akce v Norimberku a Markneukirchenu, na kterých se můžete seznámit s hudebními nástroji dalších 30 německých firem.

Účast na programu exkurze je bezplatná, účastníci hradí pouze své vlastní náklady na dopravu do Norimberka a zpět, ubytování, cestovní pojištění a event. další osobní výlohy.

Přeprava v Německu (busem), stravování v rámci programu, doprovod ze strany ČNOPK a případné tlumočení NJ/ČJ je zajištěno a hrazeno organizátory.

Program exkurze

Cílová skupina:

  • obchodníci s hudebními nástroji
  • ředitelé / pověření zástupci orchestrů
  • profesionální hudebníci
  • experti z vysokých hudebních škol, akademií, konzervatoří
  • představitelé hudebních svazů

 

 

Zpět na seznam