říj 23

Seminář „Aktuální transformace energetického průmyslu, platná legislativa a výzvy energetické unie EU"

Česko-německá obchodní a průmyslová komora a Česká spořitelna Vás srdečně zvou na informační seminář.

Program

Transformace energetického průmyslu

 • Měnící se energetický trh
 • Štěpení energetických koncernů na „staré“ a „nové“ části – charakteristika, pozitiva, negativa
 • Energetický mix v ČR
 • Optimalizace přenosové soustavy
 • Nová technologická řešení v energetice (decentralizované systémy, ostrovní systémy, připojování lokálních instalací, aplikace inteligentních sítí a způsobů skladování energie, energetický cloud apod.)
 • Snižování spotřeby primárních zdrojů a rostoucí využívání vhodných obnovitelných zdrojů, využití potenciálu odpadu a vybudování technických jednotek ZEVO, zvyšování energetické a materiálové efektivity, rozvoj energetického managementu, osvěty a informovanosti, smart řešení v energetickém managementu a zpracování energetických dat

Evropská legislativa v oblasti energetiky

 • Energetická unie
 • Kohezní politika (investiční priorita Zelenější, nízkouhlíková Evropa)
 • Nástroje pro propojení Evropy (CEF), Horizon Europe, Program InvestEU

Dotace EU pro energetiku

 • Možnosti a uplatnění
 • Budoucí víceletý finanční rámec EU na období 2021 – 2027
 • Připravenost EU čerpat prostředky z budoucího finančního rámce
 • Bližší identifikace oblastí podpory a finančních možností využitelných pro tento účel

Přednášející

Petr Zahradník, Česká spořitelna
Martin Záklasník, E.ON Česká republika

Program ke stažení

Zpět na seznam