bře 07

Seminář "Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti"

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.

Místo konání

Kopule ČNOPK

Václavské náměstí 40 (vchod Štěpánská 65)
110 00 Praha 1 - Nové Město
Česká republika

Bližší informace
Začátek akce
2019-03-07 | 09:00
Konec akce
2019-03-07 | 17:00
Cena
členové ČNOPK 8.000,- Kč (+DPH)
nečlenové 10.000,- Kč (+DPH)
Jazyk akce
čeština / němčina (zajištěno simultánní tlumočení)
Přihláška
Uzávěrka přihlášek
2019-02-28

Cena zahrnuje jednodenní seminář, podklady k semináři, nápoje a občerstvení během semináře, společný oběd

©

Obsah:

  • Interkulturní management
  • České a německé kulturní standardy ve srovnání (malé případové studie a jejich řešení)
  • Reflexe vlastní práce
  • Kulturní rozdíly a jejich zohlednění v oblasti personálního řízení / vedení lidí a projektového řízení
  • Cesta k úspěšné spolupráci, řešení reálných a potenciálních konfliktů

Forma:

  • výklad, diskuze, řešení případových studií
  • reflexe vlastních zkušeností

Cílová skupina: manažeři střední a vyšší řídící úrovně

Počet účastníků: 8 - 15 osob

Lektor: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Je děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Odborně se zaměřuje se zejména na oblast podnikové kultury a interkulturní management. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací vydaných v České republice a Německu, např. „Interkulturní komunikace: Češi a Němci“.

Pozvánka ke stažení

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zpět na seznam