bře 07

Seminář "Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti"

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.

Obsah:

  • Interkulturní management
  • České a německé kulturní standardy ve srovnání (malé případové studie a jejich řešení)
  • Reflexe vlastní práce
  • Kulturní rozdíly a jejich zohlednění v oblasti personálního řízení / vedení lidí a projektového řízení
  • Cesta k úspěšné spolupráci, řešení reálných a potenciálních konfliktů

Forma:

  • výklad, diskuze, řešení případových studií
  • reflexe vlastních zkušeností

 

Cílová skupina: manažeři střední a vyšší řídící úrovně

Počet účastníků:
8 - 15 osob

Lektor: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Je děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Odborně se zaměřuje se zejména na oblast podnikové kultury a interkulturní management. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací vydaných v České republice a Německu, např. „Interkulturní komunikace: Češi a Němci“.

Pozvánka ke stažení

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zpět na seznam