Žádost o členství v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře (ČNOPK)

Žádáme tímto o členství v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře:

Přihláška pro firmy "start up" (3.000 CZK na rok)
1. Údaje pro elektronickou databázi členů uveřejněnou na internetových stránkách ČNOPK a pro tištěný Seznam členů ČNOPK – veřejně přístupné údaje
Pole označená * jsou povinná!
2. Informace pro interní databázi členů vedenou ČNOPK – neveřejné údaje
Pole označená * jsou povinná!

Jak jste se o nás dozvěděli? Prosím, zakřížkujte (i více možností):*

Souhlasím s následujícím postupem:*

Ochrana osobních údajů:*