Kvalifikace zaměstnanců

ČNOPK Vám nabízí odborné semináře a workshopy na aktuální hospodářská témata, manažerské tréninky a inhouse školení, která jsou zaměřena na praxi a vycházejí z potřeb konkrétních společností.

© Getty Images/FangXiaNuo

Vzdělávání, kurzy, kvalifikace

Organizujeme také mezinárodně uznávanou zkoušku z hospodářské němčiny (PWD). Připravíme a pomůžeme Vám realizovat vzdělávací programy podle vzoru německého duálního vzdělávání. Od roku 2008 ČNOPK exkluzivně nabízí pod značkou EUREM rekvalifikační kurz Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Vedle toho od začátku roku 2018 realizujeme také vzdělávací projekt spolkového ministerstva životního prostředí Young Energy Europe.

European EnergyManager - Manažer pro energetiku

Česká Republika je jednou z 12 zemí EU, kde díky programu SAVE II a projektu EUREM.NET probíhají od roku 2008 vzdělávací kurzy Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Cílovou skupinou projektu jsou podniky a organizace, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energie a energetického managementu. Přidanou hodnotou je fakt, že opatření v oblasti energetické efektivity jsou zaměřena vždy přímo na potřeby firmy a proto je také více než 80 procent navrhovaných opatření skutečně zrealizováno. » více

Young Energy Europe - Energy Scouts ve Vaší firmě!

Young Energy Europe je určena výrobním podnikům a jejich mladým zaměstnancům. V rámci tohoto projektu se účastníci naučí odhalovat rezervy v oblasti úspor energie a zdrojů a samostatně navrhnou opatření na konkrétní úspory v jejich podniku. Mladí Energy Scouts by měli iniciovat opatření k úsporám a tím současně pomáhat svým firmám realizovat politiku ochrany klimatu. » více

Akademie pro mistry „Industrial Professional“

Akademie pro mistry ve výrobě zakončená certifikátem IHK-Akademie in Ostbayern a ČNOPK
Akademie pro mistry „Industrial Professional“ se zaměřuje na stejné odborné a osobnostní požadavky jako německý „Industriemeister“. Kurz zprostředkovává cenné know-how, a to především v oblasti organizace a personálního vedení. Pracovník „Industrial Professional“ by měl být schopný jako zkušená a profesionální pracovní síla převzít odpovědnost za organizační jednotky a projekty v průmyslové výrobě či v oblastech přidružených výrobě. Umí vést a motivovat skupinu a zvládá konstruktivně řešit konflikty. » více

© Getty Images/sturti

Vzdělávací kurz Specialista pro průmysl 4.0

Získejte návod, jak postupovat při zavádění principů průmyslu 4.0 u Vás ve firmě!
Účastníci kurzu se naučí rozpoznat potenciál průmyslu 4.0 pro výrobu a logistiku a vytvářet konkrétní návrhy pro implementaci principů průmyslu 4.0. Získají také znalosti nezbytné pro úspěšnou realizaci a řízení projektů průmyslu 4.0.
Cílová skupina: Zaměstnanci výrobních podniků, kteří jsou zapojeni do realizace projektů průmyslu 4.0 nebo tyto projekty plánují a koncipují. » více

Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny (PWD)

ČNOPK nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Zkouška z hospodářské němčiny je určena všem, kteří chtějí získat oficiální a mezinárodně platný certifikát potvrzující velmi dobré znalosti hospodářského jazyka (min. úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). » více

Bezplatné online jazykové kurzy "Němčina v konkrétních profesních kontextech"

Das projekt JASNĚ – ALLES KLAR! Úspěšně komunikovat ve více jazycích! Učte se cizí jazyk cíleně přímo pro určitá povolání a situace. Můžete studovat interaktivní moduly pro ekonomické a obchodní profese, pro konstruktéry / výrobní společnosti, pro řidiče dálkové dopravy a strojvedoucí. Dostupné jsou moduly pro němčinu, češtinu, polštinu a slovenštinu. Materiály můžete otevřít přímo z webové stránky. » online kurz

 

© iStock.com/BraunS

Instruktor praktického vyučování

Probíhá u Vás ve firmě praktické vyučování žáků učebních oborů, nebo s tím plánujete začít? Klíčovou osobou při výcviku žáků je instruktor, proto je důležité pro tuto pozici nejen vybrat vhodného člověka, ale také jej na jeho úlohu připravit. Kandidáti na instruktora bývají zkušení odborníci ve svém oboru, ale obvykle nejsou proškoleni pro pedagogickou práci. Nabízíme Vám vzdělávací kurz pro instruktory praktického vyučování. » více