Kvalifikace zaměstnanců

ČNOPK Vám nabízí odborné semináře a workshopy na aktuální hospodářská témata, manažerské tréninky a inhouse školení, která jsou zaměřena na praxi a vycházejí z potřeb konkrétních společností.

© Getty Images/FangXiaNuo

Vzdělávání, kurzy, kvalifikace

Organizujeme také mezinárodně uznávanou zkoušku z hospodářské němčiny (PWD). Připravíme a pomůžeme Vám realizovat vzdělávací programy podle vzoru německého duálního vzdělávání. Od roku 2008 ČNOPK exkluzivně nabízí pod značkou EUREM rekvalifikační kurz Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Vedle toho od začátku roku 2018 realizujeme také vzdělávací projekt spolkového ministerstva životního prostředí Young Energy Europe.

European EnergyManager - Manažer pro energetiku

Česká Republika je jednou z 12 zemí EU, kde díky programu SAVE II a projektu EUREM.NET probíhají od roku 2008 vzdělávací kurzy Manažer pro energetiku (European EnergyManager). Cílovou skupinou projektu jsou podniky a organizace, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energie a energetického managementu. Přidanou hodnotou je fakt, že opatření v oblasti energetické efektivity jsou zaměřena vždy přímo na potřeby firmy a proto je také více než 80 procent navrhovaných opatření skutečně zrealizováno. » více

Energy Scouts CZ

Školení v oblasti úspor energií a dalších zdrojů
Kurz přináší informace z oblasti ochrany klimatu, informuje o důvodech jeho ochrany, současném stavu i příčinách klimatických změn. Součástí kurzu je i práce na vlastních praktických projektech. Účastníci navrhují úsporná opatření, která by měla být následně realizována. Při této činnosti je provází kromě odborných lektorů i lektoři měkkých dovedností. Projekt Energy Scouts CZ volně navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Young Energy Europe. » více

Young Energy Europe - Energy Scouts ve Vaší firmě!

Mezinárodní projekt Young Energy Europe realizovala ČNOPK prostřednictvím své dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. v letech 2018-2023. Zaměřoval se na oblast ochrany klimatu a úsporu  energetických a dalších zdrojů ve firmách a byl podpořen Evropskou iniciativou na ochranu klimatu (EUKI). Volně na něj naváže projekt Energy Scouts CZ. » více

Akademie pro mistry „Industrial Professional“

Akademie pro mistry ve výrobě zakončená certifikátem IHK-Akademie in Ostbayern a ČNOPK
Akademie pro mistry „Industrial Professional“ se zaměřuje na stejné odborné a osobnostní požadavky jako německý „Industriemeister“. Kurz zprostředkovává cenné know-how, a to především v oblasti organizace a personálního vedení. Pracovník „Industrial Professional“ by měl být schopný jako zkušená a profesionální pracovní síla převzít odpovědnost za organizační jednotky a projekty v průmyslové výrobě či v oblastech přidružených výrobě. Umí vést a motivovat skupinu a zvládá konstruktivně řešit konflikty. » více

© Getty Images/sturti

Vzdělávací kurz Specialista pro průmysl 4.0

Získejte návod, jak postupovat při zavádění principů průmyslu 4.0 u Vás ve firmě!
Účastníci kurzu se naučí rozpoznat potenciál průmyslu 4.0 pro výrobu a logistiku a vytvářet konkrétní návrhy pro implementaci principů průmyslu 4.0. Získají také znalosti nezbytné pro úspěšnou realizaci a řízení projektů průmyslu 4.0.
Cílová skupina: Zaměstnanci výrobních podniků, kteří jsou zapojeni do realizace projektů průmyslu 4.0 nebo tyto projekty plánují a koncipují. » více

Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny (PWD)

ČNOPK nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Zkouška z hospodářské němčiny je určena všem, kteří chtějí získat oficiální a mezinárodně platný certifikát potvrzující velmi dobré znalosti hospodářského jazyka (min. úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). » více

Bezplatné online jazykové kurzy "Němčina v konkrétních profesních kontextech"

Das projekt JASNĚ – ALLES KLAR! Úspěšně komunikovat ve více jazycích! Učte se cizí jazyk cíleně přímo pro určitá povolání a situace. Můžete studovat interaktivní moduly pro ekonomické a obchodní profese, pro konstruktéry / výrobní společnosti, pro řidiče dálkové dopravy a strojvedoucí. Dostupné jsou moduly pro němčinu, češtinu, polštinu a slovenštinu. Materiály můžete otevřít přímo z webové stránky. » online kurz

 

© iStock.com/BraunS

Instruktor praktického vyučování

Probíhá u Vás ve firmě praktické vyučování žáků učebních oborů, nebo s tím plánujete začít? Klíčovou osobou při výcviku žáků je instruktor, proto je důležité pro tuto pozici nejen vybrat vhodného člověka, ale také jej na jeho úlohu připravit. Kandidáti na instruktora bývají zkušení odborníci ve svém oboru, ale obvykle nejsou proškoleni pro pedagogickou práci. Nabízíme Vám vzdělávací kurz pro instruktory praktického vyučování. » více