Interreg Česko – Sasko 2021-2027

Glokalizace — globálně myslet, lokálně jednat


Interreg Česko – Sasko 2021–2027 je jedním z celkem 73 přeshraničních programů financování v rámci cíle Evropské územní spolupráce (Interreg) podporované Evropskou unií. Tento program podporuje kooperační projekty, které přispívají k hospodářskému, ekologickému a sociálnímu rozvoji společného příhraničí. Napomáhá k regionálnímu rozvoji a spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a státy, které s nimi sousedí. Kooperační projekty je možné podporovat ve čtyřech oblastech (prioritách).

V rámci první priority pojmenované „Inovace a konkurenceschopnost“ byl podpořen nový projekt „Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat“ zaměřující se na česko-německou (saskou) příhraniční oblast. Specifickým cílem priority, potažmo projektu, je posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP). Projekt cílí na vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro MSP sídlící v programovém území, s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich nedostatky.

V průběhu projektu dojde k vytvoření snadno obsluhovatelné digitální platformy pro MSP a pro instituce podporující podnikání, která bude obsahovat informace o firmách a institucích sídlících v programovém území. Nástroj umožní firmám nabízet výrobky či služby, najít nové dodavatele nebo kooperační partnery také na druhé straně hranice a navázat kontakt s institucemi podporujícími podnikání a výzkumnými institucemi. Přispěje tak k zintenzivnění hospodářské spolupráce, je zárukou vzniku blízkých partnerství a přeshraničních iniciativ v programovém území a posílí příhraniční region jako významnou lokalitu pro nearshoring. Vše uvedené může potažmo pomoci při řešení migrace pracovní síly či ztrát pracovních míst v příhraniční oblasti.

Projekt přináší výhody nejen podnikatelům, ale i ostatním subjektům, které se do něj zapojují, ať už jsou to komory, klastry, spolky, aj. Projekt slouží k zintenzivnění networkingu multiplikátorů v programovém území, a tím k rozvoji partnerství, spolupráce, přeshraničních iniciativ a kompetencí.

V rámci série meziodvětvových informačních a kooperačních akcí bude nástroj představen veřejnosti. Akce se budou konat na obou stranách hranice a nabídnou všem zúčastněným stranám přímé příležitosti k navázání nových obchodních kontaktů.

 

Předběžný kalendář akcí

Termín Místo Akce Obsah
16. duben 2024 Karlovy Vary » Workshop (Kick-off) ke stanovení obsahu síťového nástroje

- Odborné příspěvky   
- Workshop

Podzim 2024 Sasko Mezioborová informační a kooperační akce (1) - Odborné příspěvky
- Návštěva Best Practices
1. pololetí 2025 Česko Mezioborová informační a kooperační akce (2) - Odborné příspěvky
- Návštěva Best Practices
1. pololetí 2025 Sasko Workshop k představení síťového nástroje -  Odborné příspěvky
-  Workshop
2. pololetí 2025 Česko Mezioborová informační a kooperační akce (3) -  Odborné příspěvky
-  Kooperační burza
- Doprovodná výstava
1. pololetí 2026 Sasko Mezioborová informační a kooperační akce (4) -  Odborné příspěvky
-  Kooperační burza
- Doprovodná výstava
1. pololetí 2026 Česko Workshop k ukončení projektu a k vyhodnocení síťového nástroje -  Odborné příspěvky
-  Workshop
Stav ke dni 10. 2. 2024, změny vyhrazeny.

Název projektu:

Glokalizace — globálně myslet, lokálně jednat  

Hlavní cíl projektu:

Vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky (MSP) v česko-saské příhraniční oblasti a posílení a zintenzivnění hospodářské spolupráce, zejména s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich nedostatky.

Lead partner:

Saxony Trade & Invest

Projektový partner:

AHK Services s.r.o.

Asociovaní partneři:

IHK Dresden – Zastoupení v Žitavě (Zittau); IHK Chemnitz; Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje; MAS Český sever

Celkové náklady projektu:

610.799,70 EUR, z toho 488.639,75 EUR EU-podpora

Webová stránka