Průzkumy ČNOPK

Co firmy opravdu pálí i jak hodnotí současnou situaci a budoucnost českého hospodářství, zjišťujeme nejen v rámci osobních rozhovorů s našimi členskými firmami. Důležitou součástí naší práci v oblasti komunikace s politickými představiteli jsou naše pravidelné průzkumy.

Konjunkturální průzkum ČNOPK 2024

Transformaci české ekonomiky brzdí klesající trend investic a kvalifikace pracovních sil

•  Ekonomické vyhlídky: slabé světlo na konci dlouhého tunelu
•  Největší riziko: negativní vývoj poptávky doma i v zahraničí
•  Alarmující trend: klesající investiční výdaje ohrožují naléhavou potřebu   transformace průmyslu
•  Pokles v hodnocení HR faktorů: zaměstnanci ztrácí dech, klesá produktivita  práce i motivace k výkonu, chybí kvalifikovaní zaměstnanci  
•  Plusové body pro Českou republiku: telekomunikační infrastruktura, kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů
•  Atraktivita ČR pro investory: za poslední čtyři roky výrazně poklesla

Ekonomický průzkum německých zahraničních komor (AHK) se provádí každý rok paralelně v 16 zemích regionu střední a východní Evropy; v České republice se letos průzkumu zúčastnilo 140 firem z česko-německé hospodářské sféry.

Tisková zpráva

Výsledky Konjunkturálního průzkumu 2024


Konjunkturální průzkum 2023

Varovný výstřel pro konkurenceschopnost české ekonomiky

Tisková konference 18.04.2023, zleva: Milan Šlachta, Reprezentant Bosch Group CZ/SK; Hana Součková, Managing Director, SAP CR; Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK; Christian Rühmkorf, vedoucí Komunikace a public affairs, ČNOPK

Za největší riziko firmy považují růst nákladů a trvalou krizi v dostupnosti a odborném vzdělávání kvalifikovaných pracovníků
•  Stagnace u většiny důležitých ukazatelů dalšího vývoje. Méně optimismu vykazuje zejména pro ČR důležitý zpracovatelský průmysl. 
•  Největším problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; v kombinaci s vysokou inflací téměř 40 % firem očekává růst mzdových nákladů výrazně nad 8 %. 
•  Za největší rizika firmy považují ceny energií a náklady na pracovní sílu, téměř čtvrtina dokonce očekává pokles investic.
•  Varovný signál pro konkurenceschopnost české ekonomiky:
    o   Transformace vyžaduje prudký nárůst investic.
    o   Kritérium "systém odborného vzdělávání" zaujímá 20. místo z 21. 
    o   Zejména důležité jsou "měkké dovednosti" a "hlubší porozumění digitálním technologiím".
•  Česko nadále boduje s "akademickým vzděláváním", "produktivitou a motivací zaměstnanců" a "kvalitou a dostupností místních dodavatelů".
•  V žebříčku zemí střední a východní Evropy je Česká republika na třetím místě za Slovinskem (1) a Polskem (2).
•  Na konjunkturální průzkum německých zahraničních obchodních komor (Auslandshandelskammern - AHK) každoročně odpovídá paralelně více než 1 300 firem v 16 zemích regionu střední a východní Evropy.

Tisková zpráva

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2023

Průzkumy ČNOPK 2022

Dopady války na firmy

Bleskový průzkum: Narušené dodavatelské řetězce i pokles poptávky
Sběr dat: 08.–11. březen 2022
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 92  firem

Tisková zpráva

Výsledky průzkumu

Dopady možného zastavení dodávek plynu na firmy

Bleskový průzkum: Zastavení dodávek plynu ohrožuje 40 % výrobních firem v hlavní podnikatelské činnosti
Sběr dat: 05. – 10. květen 2022
Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK 
Počet účastníků v ČR: 65

Tisková zpráva

Výsledky průzkumu

Bleskový průzkum ČNOPK „Dopady možného zastavení dodávek plynu na firmy“

Zastavení dodávek plynu ohrožuje 40 % výrobních firem v hlavní podnikatelské činnosti

© Copyright (c) 2019 AlexLMX/Shutterstock. No use without permission.

Průmyslové Česko je při dodávkách plynu téměř ze sta procent závislé na Rusku. V případě náhlého zastavení dodávek plynu by v podnikatelské činnosti byla „existenčně“ nebo „velmi vážně“ ohrožena čtvrtina tuzemských firem, ve výrobním sektoru dokonce až 40 procent firem. Podniky se necítí dostatečně informovány, téměř dvě třetiny společností vyzývají vládu, aby urychleně předložila transparentní plán prioritizace při dodávkách plynu.
Tisková zpráva

Výsledky průzkumu


Bleskový průzkum ČNOPK „Dopady války na firmy“

Narušené dodavatelské řetězce i pokles poptávky

Válka na Ukrajině tvrdě zasáhla i české hospodářství – její dopady pociťuje nebo očekává 9 z 10 podniků. Téměř každý druhý podnik v důsledku války zaznamenává problémy s dodavatelskými řetězci, zvýšené náklady kvůli zdražování energií cítí prakticky všichni. Bezmála třetina firem kvůli válečnému konfliktu očekává pokles poptávky, zatímco obchodní partnery a odbytiště ztratí 27 % podniků.

Tisková zpráva

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2021

Aktivní podpora státní očkovací kampaně ze strany firem v České republice

Bleskový průzkum mezi členskými firmami ČNOPK. Drtivá většina firem nabízí svou infrastrukturu k urychlení státní očkovací kampaně.
Sběr dat: 08.–10. březen 2021
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 80  firem

Tisková zpráva

Výsledky průzkumu

Konjunkturální průzkum ČNOPK 2021

Sběr dat: 15. března – 16. dubna 2021
Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. 
Počet účastníků v ČR: 129

Tisková zpráva

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2021

Výsledky konjunkturálního průzkumu v regionu střední a východní Evropy 2021

Už pošestnácté  proběhl v březnu a dubnu 2021 společný průzkum ČNOPK a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor mezi zahraničními investory v zemích střední a východní Evropy. V roce 2021 se ho zúčastnilo 1454 manažerů, především z firem s německými vlastníky, ale také z místních členských firem AHK. V některých zemích se zúčastnily i členské společnosti jiných zahraničních obchodních komor v daných zemích. 16 průzkumů se v letech 2006-2021 zúčastnilo celkem téměř 21 000 vedoucích pracovníků. "AHK Business Survey CEE" tak lze považovat za jeden z nejkomplexnějších průzkumů investičního klimatu ve střední a východní Evropě.

AHK Konjunkturbericht MOE 2021 (pouze německy)

Hlavní úkoly nové vlády

Bleskový průzkum mezi členskými firmami ČNOPK.  Místo dotací podniky požadují strukturální reformy, nejvyšší prioritu má odborné vzdělávání.
Sběr dat: 20.–25. říjen 2021
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 82 firem

Tisková zpráva

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2020

Dopady koronavirové krize na firmy (jaro 2020)

Bleskový průzkum mezi členskými firmami ČNOPK k jejich nedávným  zkušenostem, akutním potřebám a požadavkům na českou vládu v době koronavirové krize
Sběr dat: 20.–26. květen 2020
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 107  firem

Výsledky průzkumu

Dopady koronavirové krize na firmy II (podzim 2020)

Druhý bleskový průzkum mezi členskými firmami ČNOPK k jejich zkušenostem, akutním potřebám a požadavkům na českou vládu v době koronavirové krize. Podniky se s druhou vlnou pandemie vypořádaly výrazně lépe než s první .
Sběr dat: 03.–11. listopad 2020
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 100  firem

Výsledky průzkumu

Výsledky konjunkturálního průzkumu v regionu střední a východní Evropy 2020

Průzkum probíhal už popatnácté a sice od začátku února do začátku března 2020 v 16 zemích. Přesně v době, kdy se v regionu vyskytly první infekce Sars-CoV-2. Na konci průzkumu bylo těžké odhadnout ekonomické dopady pandemie. Prohlášení o ekonomických očekáváních proto neodráží dramatickou změnu ekonomické situace a výhled v průběhu roku. Výsledky by proto měly být interpretovány pouze jako „historický“ záznam. Výroky k ostatním otázkám, zejména pokud jde o kvalitu lokality a obecné rámcové podmínky ve zkoumaných zemích, si pravděpodobně navzdory koroně do značné míry zachovaly svoji platnost, a mohou tedy sloužit jako základ pro regionální a časové srovnání.

AHK Konjunkturbericht MOE 2020 (pouze německy)

Průzkumy ČNOPK 2019

Průzkum ČNOPK k společenské odpovědnosti firem 2019

 

CSR investice členských firem ČNOPK do Česka a jeho společnosti
Sběr dat: duben až květen 2019
Účastníci: členské firmy ČNOPK
Počet účastníků: 10 % z 680 členských firem ČNOPK

Výsledky průzkumu

Konjunkturální průzkum ČNOPK 2019

Konjunkturální průzkum 15 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě probíhal v únoru 2019. Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. Počet účastníků v ČR: 150

Tisková zpráva 27.03.2019

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2018

Výsledky konjunkturálního průzkumu v regionu střední a východní Evropy 2018

Už potřinácté proběhl v únoru 2018 společný průzkum ČNOPK a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor mezi zahraničními investory v zemích střední a východní Evropy. Celkem 1700 manažerů z převážně německých a jiných zahraničních firem v tomto regionu hodnotilo hospodářskou situaci, své investiční plány a místní podmínky pro podnikání.

AHK Investment Climate Survey CEE 2018 (pouze anglicky)

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2018

Konjunkturální průzkum 16 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě probíhal v únoru 2018. Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. Počet účastníků v ČR: cca 130

Tisková zpráva 17.04.2018

Výsledky průzkumu

Bleskový průzkum k aktuální diskuzi o „CZEXITU“

 

Nejistota spojená s diskuzí o takzvaném czexitu, tedy vystoupení Česka z Evropské unie, už pronikla do vrstev manažerů firem a investorů – znepokojeno je 78 procent z nich. Průzkum probíhal: 8. - 13. března 2018 Účastníci: firmy působící v ČR; 28 % české firmy, 72 % firmy se zahraniční kapitálovou účastí Počet účastníků: 150 firem Účast podle odvětví: 51 % služby, 34 % výrobní firmy a 15 % obchod

Tisková zpráva (21.03.2018) k výsledkům průzkumu

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2017

Výsledky průzkumu ČNOPK „Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými?“

Průzkum ČNOPK „Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými?“ byl proveden ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem měst a obcí ČR. Průzkum probíhal: 2 týdny (přelom srpna a září 2017) Počet účastníků: 120 českých měst a obcí Oblast: celá ČR

Tisková zpráva 04.10.2017

Výsledky průzkumu

Výsledky konjunkturálního průzkumu v regionu střední a východní Evropy 2017

Už podvanácté proběhl v únoru 2017 společný průzkum ČNOPK a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor mezi zahraničními investory  v zemích střední a východní Evropy. Celkem 1500 manažerů z převážně německých a jiných zahraničních firem v tomto regionu hodnotilo hospodářskou situaci, své investiční plány a místní podmínky pro podnikání.

Výsledky průzkumu (pouze německy)

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2017

Konjunkturální průzkum 16 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě probíhal v únoru 2017. Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. Počet účastníků v ČR: cca 150

Tisková zpráva 28.03.2017

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2016

Výsledky průzkumu ČNOPK: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků - prakticky orientované odborné vzdělávání v České republice

Průzkum probíhal: v září 2016 Počet účastníků: 216 firem působících v ČR, 58% z Prahy, Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje, zbylých 42 % připadá na ostatních deset krajů

Tisková zpráva 6. 12. 2016

Výsledky průzkumu

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2016

Konjunkturální průzkum 16 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě probíhal v únoru 2016. Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. Počet účastníků v ČR: cca 200

Tisková zpráva 05.04.2016

Výsledky průzkumu

Průzkumy ČNOPK 2015

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK 2015

Konjunkturální průzkum 16 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě probíhal v únoru 2015. Účastníci v ČR: členské firmy ČNOPK a německé firmy v České republice. Počet účastníků v ČR: cca 140

Tisková zpráva 14.04.2015

Výsledky průzkumu

Průzkum ČNOPK: Využívání cizích jazyků ve firmách

Průzkum probíhal: léto 2014  Počet účastníků: 275 firem (převážně české a německé firmy)

<link cz newsroom news news-detail pruzkum-cnopk-znalosti-nemciny-jsou-dulezitou-vyhodou-pro-karieru-vedoucich-a-odbornych-pracovniku _blank>» Tisková konference 15. 1. 2015

Výsledky průzkumu