Veletrhy

Ani v businessu se neobejdete bez osobního kontaktu. Veletrhy jsou skvělou příležitostí pro navázání kontaktu se zákazníky a nalezení nových obchodních partnerů. ČNOPK Vás jako vystavovatele nebo návštěvníka podpoří v přípravě Vaší účasti na veletrhu tak, aby Vám umožnila dosáhnout obchodního úspěchu.


© DTIHK/ČNOPK

Veletrhy v České republice / Veletrhy Brno

Veletrhy Brno patří k nejvýznamnějším veletržním společnostem ve středovýchodní Evropě a nabízí celou řadu špičkových odborných veletrhů. Těchto veletrhů by se měly účastnit podniky, které hledají nové obchodní příležitosti ve středovýchodní Evropě. ČNOPK nabízí pro německé vystavovatele a návštěvníky služby, které Vaši účast na veletrhu dovedou k obchodnímu úspěchu.

Messe Berlin, Spielwarenmesse eG a další veletrhy v Německu

Německo je veletržní zemí s mnoha světoznámými odbornými veletrhy, kterých by se měly účastnit inovativní a na export orientované společnosti.

ČNOPK zastupuje tyto veletržní společnosti: