European EnergyManager - Manažer se zaměřením na energetiku

Česká republika je jednou z dvanácti zemí EU, kde od roku 2008 probíhají kurzy European EnergyManager na základě jednotných učebních osnov, vypracovaných ve spolupráci dvanácti členských států v rámci programu SAVE II - EUREM.NET. V současné době tyto kurzy probíhají v dvacetisedmi zemích a mají již 5264 absolventů.

14. ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku

V únoru 2020 bude zahájen již čtrnáctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), který organizuje ČNOPK. Cílem tohoto kurzu je efektivnější využívání energie a dosažení konkrétních úspor. Kurz je v ČR akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz Manažer ze zaměřením na energetiku. Absolvent získá i evropský certifikát European EnergyManager a německý certifikát IHK-European EnergyManager. Více na www. eurem.cz

V roce 2019 byly učební materiály rozšířeny v rámci projektu EUREMnext. Tento projekt získala ČNOPK společně s Obchodní a průmyslovou komorou v Norimberku, Rakouskou hospodářskou komorou, Řecko-německou obchodní a průmyslovou komorou a finskou firmou AEL od Evropské komise v rámci programu Horizont 2020. Jedním z úkolů těchto partnerů projektu byla odborná pomoc při přenesení vzdělávacího kurzu EUREM do šesti nových zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lotyšsko, Srbsko a Turecko).

Souběžně se projekt zaměřuje i na další prohloubení znalostí energetických manažerů, nejen absolventů kurzu EUREM Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), v ostatních participujících zemích. Cílem je zvyšování využití doporučení z energetických auditů a tím v konečném výsledku zvýšení energetické účinnosti, efektivity a konkurenceschopnosti podniků.

Toho je dosaženo pomocí následujících nástrojů:

Mezinárodní konference

Jedním z faktorů úspěchu EUREM je výměna zkušeností mezi účastníky. Mezinárodní konference EUREM nabízejí unikátní příležitost k výměně informací o aktuálních tématech v energetice. 10. konference EUREM se uskuteční v Aténách ve dnech 27. a 28. května 2020. Více » zde

e-Learning

Forma dálkového učení (e-learning), ktaré šetří čas a náklady na cestování, zvyšuje svou užitečnost a přitažlivost i použitím nových prvků včetně interaktivních. Pomocí nástrojů umožňujících hodnocení složitějších opatření v průmyslu jsou vzdělávací materiály oproti konvenčnímu řešení více propojeny s procesem energetického auditu. Tyto nástroje současně pomáhají účastníkům ukázat, které náklady je nutné brát v úvahu při výpočtu efektivnosti. Více » zde

Workshopy

Během workshopu se posluchači seznámí s konkrétními příklady z praxe. Témata jednotlivých workshopů rozšiřují jednotlivé moduly e-learningu. Zejména se jedná o: energetický audit, finanční hodnocení projektu včetně nácviku správné prezentace výsledků a procvičování práce s nástrojem Energy Audit Support Tool. Více » zde

» Workshop s exkurzí ve Zlíně 25. a 26. září 2019 

» Workshop s exkurzí v Lovosicích 2. října 2019

Setkání absolventů kurzu EUREM (Alumni)

Nabízí vynikající příležitost k udržení kontaktů po ukončení vzdělávacího kurzu EUREM - European EnergyManager (Manažer se zaměřením na energetiku). Absolventi zde získají i aktuální informace o důležitých energetických tématech a novinkách z projektu EUREMnext. V lednu 2019 měl mezinárodní kurz EUREM celkem 5264 absolventů, z nich je 134 v České republice. Více » zde