European EnergyManager - Manažer se zaměřením na energetiku

Česká Republika je jednou z 12 zemí EU, kde díky programu SAVE II a projektu EUREM.NET probíhají od roku 2008 vzdělávací kurzy Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager). Cílovou skupinou projektu jsou podniky a organizace, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energie a energetického managementu. Přidanou hodnotou je fakt, že opatření v oblasti energetické efektivity jsou zaměřena vždy přímo na potřeby firmy a proto je také více než 80 procent navrhovaných opatření skutečně zrealizováno.

© Getty Images/anyaberkut

5. března 2019 byl zahájen již třináctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), kde se účastníci učí efektivněji využívat energii a dosahovat konkrétních úspor. Více na www.eurem.cz

Během celého kurzu je kladen důraz na úzké propojení teorie s praxí, proto se i téma závěrečné práce vztahuje k problematice, kterou podnik řeší. Výuka probíhá na základě jednotných mezinárodních učebních osnov, zohledněna jsou specifika jednotlivých států. Přednášející jsou vždy v daném oboru uznávaní odborníci. Po úspěšném absolvování získají posluchači mezinárodní certifikát European EnergyManager a IHK-certifikát. V Česku je již 124 absolventů, několik z nich získalo také za svoje projekty mezinárodní ocenění.

V České republice je kurz akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz Manažer se zaměřením na energetiku a absolventi získají Osvědčení.

„Třináct absolventů kurzu EUREM v roce 2017 uspoří svým podnikům 17 milionů korun. Obrovský je i pozitivní dopad na životní prostředí – snížení emisí CO2 o 38 tisíc tun ročně – což představuje např. 900 vagonů naložených hnědým uhlím," uvedl absolvent pan Jiří Mrkus ze ŠKO-ENERGO při slavnostním předávání certifikátů, které se konalo 25. ledna 2018 v ČNOPK.