Překlady českých zákonů

CD-ROM: Tschechisches Recht der Handelsgesellschaften und Genossenschaften 2014 (Zákon o obchodních korporacích)

Od 1.1.2014 v ČR nabude účinnosti reforma civilního práva. Pojem obchodní zákoník z právního řádu zcela zmizí a část soukromého práva bude z obchodního zákoníku převedena do občanského zákoníku; jedná se například o uzavírání smluv.

Zákon o obchodních korporacích bude upravovat specifika úpravy obchodních společnosti a družstev, které budou nově označovány jako obchodní korporace. V tomto zákoně budou nově kodifikovány zakládání, činnost, organizační struktury a změny obchodních společností a družstev, včetně povinností a práv vlastníků. Zákon o obchodních korporacích nyní vychází v překladu do němčiny.

Jazyk: německý
Počet stran: 262
Běžná cena:
2500,- Kč (+ DPH a poštovné) 
Cena pro členy ČNOPK:
2200,- Kč (+ DPH a poštovné)

objednat

CD-ROM: Tschechisches Arbeitsgesetz 2012 (Zákoník práce ČR)

Překlad českého zákoníku práce ve znění zákona z 1. 1 . 2012 (466/2011) do němčiny.

Jazyk: německý
Počet stran: 295
Běžná cena: 2400,- Kč
Cena pro členy ČNOPK: 2100,- Kč (+ DPH a poštovné)

objednat

CD-ROM: Tschechische Gesetze für Unternehmer (České zákony pro podnikatele)

CD-ROM obsahuje překlad nejdůležitějších českých zákonů: Zákon o obchodních korporacích, Zákoník práce, Šekový a směnečný zákon, Slovník pro firemní praxi.

Jazyk: německý
Pro operační systém: Windows 2000 a vyšší
Běžná cena: 2900,- Kč (+ DPH a poštovné) 
Cena pro členy ČNOPK: 2600,- Kč (+ DPH a poštovné)  

objednat