Informace pro podnikatele

Všechny publikace jsou dodávány ve formátu PDF

Strafrecht in der Tschechischen Republik (Trestní právo v České republice)

Publikace obsahuje přehled nejdůležitějších informací o trestním právu v České republice. Byla připravena ve spolupráci s naší členskou advokátní kanceláří.

Jazyk: německý
Počet stran:
18
Stav:
2017
Cena:
zdarma ke stažení

stáhnout publikaci (německy)