Pracovní skupiny

Na zasedáních pracovních skupin se projednávají aktuální politická, hospodářská a právní témata, která zajímají naše členské firmy. V centru pozornosti jsou hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Německem.

© iStock.com/jacoblund

Činnost a cíle

Pracovní skupiny jsou diskuzním fórem a zároveň platformou pro výměnu zkušeností a informací. K účasti na jednáních pracovních skupin je zván každý, kdo se chce aktivně podílet na řešení aktuálních problémů. Pravidelně informujeme o výsledcích jejich práce veřejnost a zastupujeme zájmy členských firem při jednání s politickými představiteli i zástupci hospodářství obou zemí.

Vzdělávání a HR

Příští zasedání

---

Jednací jazyk: čeština


Archiv

Zasedání 15. září 2021

Zápis z 15.09.2021

Brose: Duální vzdělávání

Zasedání 16. září 2020

Zápis z 16.09.2020

Návrh strategie vzdělávací politiky 2030 (MŠMT)

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Škoda Akademie

Škoda Auto University (ŠAVŠ, duální studium)

Zasedání 2. prosince 2019

Zápis z 02.12.2019

Hochtief - Spolupráce se školami

Echt praxe

Zasedání 25. června 2019 v Mladé Boleslavi

Zápis z 25.06.2019

Představení ŠKODA Akademie


Zasedání 19. března 2019

Zápis z 19.03.2019

Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019–2023

Připomínky k záměru dlouhodobého vzdělávání

Inovační strategie ČR 2019–2030

Memorandum ke střednímu školství

Bosch: Podpora technického vzdělávání

Projekt Němčina nad zlato

Projekt Němčina nad zlato - informace pro firmy


Zasedání 5. prosince 2018

Zápis z 05.12.2018

Stav, potenciál a bariéry rozvoje prvků duálního vzdělávání (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Priority a požadavky v oblasti vzdělávání 2018–2019 (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Duální vzdělávání na Slovensku (Trnavský kraj)


Ustavující zasedání se konalo 20. srpna 2018.

Zápis z 20.08.2018

Odborné vzdělávání - poziční dokument ČNOPK

Priority a požadavky v oblasti vzdělávání 2017–2018 (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Doporučení k jednotnému postupu při uzavírání smluv

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů

Kontakt: Andrea Husmann,  tel. +420 221 490 304, husmann(at)dtihk.cz

Doprava a logistika

Výměna názorů a zkušeností mezi logistickými firmami a výrobními (popř. dalšími) firmami může pomoci zlepšit situaci v celém odvětví logistiky. ČNOPK chce k takové diskuzi přispět a proto vytvořila pracovní skupinu Doprava & logistika. Logistika je jedním z nejdůležitějších odvětví českého hospodářství. Na trhu působí i mnoho německých firem. Rámcové hospodářské podmínky se často mění a tato branže musí neustále čelit novým výzvám.

Příští zasedání

v  úterý 24. září 2024 v 16.00 hod. v ČNOPK

přihláška na zasedání

Zápis z 28.03.2024 (německy)

Zápis z 31.01.2024 (německy)

Zápis z 06.12.2023 (německy)

Zápis z 28.06.2023 (německy)

Zápis z 07.03.2023 (německy)

Zápis z 11.01.2023 (německy)

Zápis z 06.12.2022 (německy)

Zápis z 07.06.2022 (německy)

Zápis z 08.11.2021 (německy)

Zápis z 06.09.2021 (německy)

Zápis z 12.04.2021 (německy)

Zápis z 24.06.2020 (německy)

Zápis z 09.01.2020 (německy)

Zápis ze 07.11.2019 (německy)

Zápis z 09.09.2019 (německy)

Zápis ze 06.05.2019 (německy)

Zápis ze 07.03.2019 (německy)

Zápis z 14.01.2019 (německy)

Zápis z 28.11.2018 (německy)

Zápis z 12.03.2018 (německy)

Zápis z 22.01.2018 (německy)

Kontakt: Bernard Bauer, tel. +420 224 221 200, info(at)dtihk.cz

Právo a daně

Reformy pracovního, obchodního a daňového práva vedou v České republice k rozsáhlým změnám zákonů. Tyto změny pak vyvolávají řadu otázek nejen u našich členských firem. V pracovní skupině Právo & daně mohou členové ČNOPK diskutovat s profesionály o svých problémech a společně nacházet jejich řešení.

Příští zasedání

v úterý 8. října 2024 v 16.00 hod. v ČNOPK

přihláška na zasedání

Zápis 12.03.2024 (německy)

Zápis 10.10.2023 (německy)

Zápis 21.03.2023 (německy)

Zápis 11.10.2022 (německy)

Zápis 29.03.2022 (německy)

Zápis 19.10.2021 (německy)

Zápis 09.03.2021 (německy)

Zápis z 15.09.2020 (německy)

Zápis z 15.10.2019 (německy)

Zápis z 25.06.2019 (německy)

Zápis z 12.03.2019 (německy)

Zápis z 18.09.2018 (německy)

Zápis z 06.03.2018 (německy)


Kontakt:
Dr. Alena Klikar, Advokátka Associate Partner Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., tel. +420 731 194 104, alena.klikar(at)roedl.com
Peter Hrbik, ČNOPK, tel. +420 221 490 313, hrbik(at)dtihk.cz

CSR

V říjnu 2019 ČNOPK obnovila činnost své pracovní skupiny Corporate Social Responsibility (CSR), v rámci které nabízíme našim členům možnost pravidelně se setkávat a diskutovat o aktuálních tématech z oblasti společenské odpovědnosti firem. Aktivně se zapojte! Jako členové ČNOPK můžete participovat a inspirovat ostatní svými zkušenostmi a přístupem.

Příští zasedání

---

Jednací jazyk: čeština/angličtina

Archiv

Ustavující zasedání 02. října 2019

Kontakt:

Jana Fejtová
ČNOPK, tel.: +420 221 490 300, fejtova(at)dtihk.cz